Аналітика

Висвітлення кримінальних процесів в ЗМІ

В статті Тетяни Шмарьової та Вікторії Добринської досліджуються основні конфлікти прав та інтересів, які можуть виникати під час висвітлення журналістом кримінальних процесів, та можливі шляхи їх вирішення, зокрема, із врахуванням стандартів Європейського Суду з прав людини.

Засоби масової інформації та суд у демократичному суспільстві: питання конкуренції у співіснуванні

Теорію розподілу влади на три гілки визначають як систему контролю та рівноваги. Кожна влада володіє своєю сферою повноважень, закритою для інших, але впливає і на суміжну сферу…

Освещение в СМИ судебных процессов как средство обеспечения открытости и гласности судопроизводства (украинский опыт)

Право каждого человека на справедливое и публичное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, в случаях определения его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, провозглашено статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод

Фільм: знайомство з судом

Фільм підготовлений компанією “Сполучені світи” на замовлення проекту “Україна: верховенство права” просто і доступно розповідає про судову систему України. Ведучий – Єгор Соболєв.

Доступ в зал суда: права и обязанности журналиста

Обществу нужна информация о происходящих судебных процессах и деятельности суда. Открытость судебных заседаний – один из показателей демократичности общества. Но в нашей стране частым явлением становится противодействие со стороны суда при попытке журналиста получить информацию о процессе. Усугубляет ситуацию, то что порой сами журналисты не имеют четкого представления о своих правах и обязанностях.

Ми надаємо безоплатні консультації із юридичних питань у сфері інформаційного та медійного права. Будемо раді поділитися з вами своїм досвідом.

Листи з інших питань не розглядаються.

Докладніше про консультації

 

Для того, щоб отримати інформацію, яка вас цікавить, зверніться до нас за допомогою гарячої лінії: