Аналіз законопроектів щодо внесення змін до рекламного законодавства України

March 2, 2010

Які зміни в рекламному законодавстві можна очікувати в найближчому майбутньому? Нижче наведений аналіз законопроектів щодо внесення змін до рекламного законодавства України, які зареєстровані і знаходяться на розгляді в Верховній Раді України.

Рекламні законопроекти

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо реклами алкогольних напоїв та пива) від 23.04.2008 № 1014-2

Законопроектом передбачається поширити порядок реклами алкогольних напоїв також на пиво та напої, що виготовляються на його основі. Також законопроектом пропуноється збільшити час заборони реклами алкогольних товарів на телебаченні та радіо із 6-ої до 24-ої години. Також, законопроектом встановлена заборона  спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, із використанням знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускається пиво, а також заборонити розповсюдження й продаж пива особам віком до 18 років. Дозволяється спонсорування лише концертних та спортивних заходів із використанням знаків для товарів і послуг, під якими випускається пиво та/або напої на його основі.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання розповсюдження інформації, реклами послуг сексуального та іншого протиправного характеру від 13.05.2008 № 2049-1

В законопроекті пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-15, де встановити адміністративну відповідальність за ненадання достовірних або надання недостовірних відомостей, необхідних для виробництва та (або) розповсюдження реклами,а також відомостей, які ідентифікують особу, що здійснила замовлення виробництва та (або) розповсюдження реклами, під час замовлення її виробництва; замовлення виробництва та (або) розповсюдження реклами товарів, обіг яких на території України дозволений тільки за наявності спеціального дозволу (ліцензії), за відсутності такого дозволу (ліцензії); невжиття заходів щодо перевірки достовірності та (або) збереження протягом встановленого строку відомостей, що надають можливість ідентифікувати особу, яка здійснила замовлення виробництва та (або) розповсюдження реклами.

Також, пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу» і заборонити рекламу сексуальних стосунків за грошову винагороду, статевих відносин із випадковими партнерами та інші девіантні форми інтимних стосунків.

Законопроектом пропонується також зобов’язати виробників та розповсюджувачів реклами  вимагати у рекламодавця надання документів необхідних для виробництва та розповсюдження реклами, а також відомості, що надають змогу ідентифікувати особу рекламодавця, перевіряти достовірність цих відомостей, та зберігати їх протягом 180 діб.

Також законопроект передбачає встановлення заборони на замовлення, виробництво та розповсюдження прихованої реклами.

Щодо друкованих ЗМІ в проекті пропонується встановити, що и за виконання вимог щодо порядку розміщення та розповсюдження реклами у друкованих засобах масової інформації несе друкований засіб масової інформації та суб’єкти його діяльності в залежності від покладених на них функцій.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо ідентифікації соціальної реклами та регулювання окремих видів рекламної діяльності політичних партій та громадських організацій) від 21.07.2008 № 3002

Законопроектом передбачається встановити винятки, коли соціальна реклама не повинна містити посиланьна конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця, на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

Зокрема пропонується надати громадським організаціям у випадку замовлення ними соціальної реклами право самостійно вирішувати питання щодо розміщення у рекламному повідомленні відповідного посилання на рекламодавця.

Також, встановлюється обов’язок у соціальній рекламі, рекламодавцем якої є державний орган, наводити відповідне посилання на рекламодавця, а також оговорити, що соціальна реклама, яка розповсюджується на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, не повинна містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної політичної партії, виборчого блоку, їх програм, угод, політичних заходів, які проводяться чи підтримуються ними, керівників або членів певної політичної партії, виборчого блоку.

Але, не вважатиметься соціальною рекламою інформація, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку, якщо така інформація слугує цілям спонукання виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу чи містить посилання на програму певної політичної партії, виборчого блоку, політичні заходи (діяльність), які проводяться чи підтримуються ними, керівників або членів певної політичної партії, виборчого блоку.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення) від 28.08.2008 № 3081

Законопроектом пропонується доповнити термінологічний апарат закону поняттям телепродажу. Згідно законопроекту телерепортаж – трансльована по телебаченню безпосередня публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару. На телепродаж поширюються окремі вимоги, які стосуються особливостей розміщення реклами на телебаченні.

Також пропонується встановити заборону на спонсорування теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів та конкретних медичних послуг, які надаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря. А саме: методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки. Також, пропонується заборонити і телепродаж таких товарів та послуг.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо встановлення відповідальності за розміщення реклами у непристосованих для цього місцях) від 26.12.2008 № 3569

Законопроектом пропонується поширити дію закону про рекламу на оголошення фізичних осіб, не пов’язані з підприємницькою діяльністю. Також, автори пропонують встановити заборону на розміщення реклами й оголошень на деревах, інших зелених насадженнях, стовпах ліній електричного зв’язку та інших непристосованих для розміщення реклами місцях.

Крім того, пропонується встановити відповідальність фізичних осіб, які розміщують оголошення у непристосованих для реклами місцях, у розмірі десятикратної вартості розповсюдження оголошення.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами) від 20.01.2009 № 3631

Законопроектом пропонується внести зміни до визначень “ефірний час”,а також внести відповідні зміни до “логотип” та вимоги щодо відображення останнього, з урахуванням нового поняття “ефірного часу”. Змінами пропонується замінити у цих визначеннях слова “програми та передачі” на “аудіовізуальну продукцію”.

Також, законопроектом встановлено, що під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні дані. Таким чином, тепер телеорганізації зобов’язані демонструвати логотип протягом усієї трансляції аудіовізуальної продукції.

Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про рекламу” щодо інформації, яка не вважається рекламою від 27.02.2009 № 4125

Законопроектом пропонується встановити, що не вважається рекламою розповсюдження в будь-якій формі та в будь-який спосіб повідомлень про конкретні заходи, які були проведені благодійними чи іншими неприбутковими організаціями, про здійснену ними роботу із зазначенням інформації про такі благодійні чи інші неприбуткові організації, за умови, що здійснення зазначених заходів чи роботи є їхнім основним видом діяльності.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” щодо реклами на ринку цінних паперів від 03.04.2009 № 4317

Цим законопроектом окремо врегульовані особливості рекламування деяких видів продукції, послуг, пов’язаних із залученням коштів населення, цінних паперів, введена більш детальна спеціалізована термінологія щодо цінних паперів та фондового ринку.

Проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону України “Про рекламу” (щодо супроводження реклами лікарських засобів попередженням про загрозу самолікування) від 24.06.2009 № 4708

Законопроектом пропонується зобов’язати розміщувати на рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації текст попередження: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я». Такий текст має займає не менше не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами.

Проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України “Про рекламу” (щодо удосконалення законодавства стосовно контролю за рекламою лікарських засобів) від 06.07.2009 № 4772

Законопроектом пропонується встановити заборону реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітаціїбез погодження змісту такої реклами із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, яким на сьогодні є Мінохорониздоров’я.

Спеціально уповноважений  центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я надає на безоплатній основі погодження змісту реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації або відмову у його видачі протягом одного місяця.

Підставами для прийняття рішення у відмові про надання погодженні змісту реклами є: а) не відповідність змісту реклами вимогам установленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами; б) недостовірність даних, що містяться у поданих документах.

Також, передбачається можливість анулювання погодження змісту реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не лише за фактами порушення рекламного законодавства, а й за простою заявою заявника.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами) від 15.09.2009 № 5129

Законопроектом пропонується доповнити Закону України «Про рекламу» новим терміном – «робочий орган».Відповідно до законопроекту, робочий орган – утворюваний сільською, селищною, міською радою відділ, управління, інший виконавчий орган або існуючий відділ, управління, сільської, селищної, міської ради на який покладено відповідні функції регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами

Також, в проекті закону встановлений п’ятиденний термін для ухвалення рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів) від 24.09.2009 №5164

Законопроектом пропонується встановити, що будь-яка реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється, крім реклами в спеціалізованих виданнях тютюнової галузі та на спеціальних виставкових заходах тютюнових виробів, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів. Крім того, реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів.

Також, автори пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення заборони реклами тютюнових або стимулювання продажу виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби (крім спеціалізованих видань тютюнової галузі та спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів). Зазначене діяння тягне за собою штраф – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за рекламу і спонсорство – посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо уточнення поняття “спеціалізовані видання” та усунення протиріч між окремими положеннями Закону) від 05.11.2009 № 5316

Законопроектом пропонується встановити, що для спеціалізованих видань (спеціалізованих друкованих засобів масової інформації) цим Законом можуть встановлюватись особливі правила рекламування деяких видів товару.

Спеціалізованими виданнями вважатимуться друковані ЗМІ, що містять дані щодо особливостей цільового призначення, мають визначену спеціальну категорію читачів та/або спеціальну тематичну спрямованість, про що має бути вказано в свідоцтві про державну реєстрацію. Якщо примірники таких ЗМІ міститимуть рекламу алкоголю й тютюну, то на них поширюватиметься вимога розповсюдження примірників у непрозорій упаковці та з повідомленням, що «продукція містить рекламу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів».

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо рекламування лікарських засобів) від 30.11.2009 № 5339-2

Законопроектом пропонується встановити обмеження на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. Забороняється реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації у перервах перед початком трансляції і після закінчення теле-, радіопередач, програм для дітей та юнацтва, матеріалах в інших засобах масової інформації розрахованих на зазначену аудиторію;

Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити рекомендацій (дієслів) у наказовій формі, крім вимоги про необхідність консультації з лікарем або іншої інформації визначеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Дмитро Чоповський,

Інститут Масової Інформації