Хто і коли має переглядати грифи «ДСК» на генеральних планах міст?

May 28, 2014

Автор: Інститут медіа права

 

Закон №1170-18 («Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про
інформацію” та Закону України «Про доступ до публічної інформації») в
Перехідних положеннях передбачає, що грифи «ДСК», які були надані до набрання
чинності Законом «Про доступ до публічної інформації» та не переглядались
відповідно до нього, втрачають чинність і інформація підлягає розкриттю та
наданню на запити через один рік після набрання чинності Законом №1170-18
(тобто, з 27 березня 2015 року). Однак, це положення має тлумачитись у
системному зв’язку з іншими нормами законодавства, які регулюють доступ до
інформації, і зокрема – генеральних планів.

Перш за все, грифи «ДСК» надаються документам, які містять «службову
інформацію», до якої може бути віднесено обмежений перелік відомостей
відповідно до ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: що
міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять
внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо
вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням
контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття
рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Більше того,обмеження доступу до службової
інформації може здійснюватись виключно при дотриманні сукупності таких вимог(
ч.2
ст.6 Закону «Про доступ до публічної інформації»):

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її
отриманні.

Це означає, що незалежно від того чи присвоєно документу гриф «ДСК» і ким він
присвоєний, органи місцевого
самоврядування як розпорядники можуть і повинні самостійно оцінювати, чи
виконуються наведені вище вимоги щодо правомірності обмеження такої інформації
в доступі.
Більше того, наведені в перехідних положеннях строки
стосуються того, що органи владисамостійно
зобов’язані провести перегляд всіх документів протягом року, якщо ж
надходить запит, то перегляд «ДСК» має проводитися позачергово.
Крім цього, варто також звернути увагу, що відповідно до змін, що були внесені
законом №1170, до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» (ч.11
ст.17): «матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити  інформацію  з  обмеженим
 доступом  та  бути обмеженими в доступі
…. Матеріали
генерального   плану   населеного   пункту  надаються
 за  запитом відповідно  до Закону України «Про доступ до
публічної інформації».

Таким чином, розпорядники
інформації, зокрема міські, сільські, селищні ради, можуть і повинні надавати
доступ до публічної інформації (навіть якщо документу присвоєно гриф «ДСК»),
якщо відсутні законні підстави для його обмеження (вимоги перелічені вище).