Народні депутати розпочали полювання на відьом. Що несуть нам медійні законодавчі ініціативи?

May 22, 2010
З початку цього року в українському парламенті з’явилася низка законодавчих ініціатив, які по суті мають на меті суттєво зменшити присутність української мови в телерадіоефірі та в кінотеатрах. Окремо можна відзначити досить курйозний законопроект щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з пророцтва майбутнього. Також, слід звернути увагу на останню суперечливу ініціативу повернення кримінальної відповідальності за наклеп.

 

Проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо приведення у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення) № 5534 від 19.01.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36861

Законопроект має за мету привести у відповідність закони України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення» у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у частині прийому та розповсюдження іноземних телерадіопрограм. Законопроект спрямований на забезпечення прийому і ретрансляції на території України іноземних програм, які відповідають умовам Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Законопроектом визначено підстави і порядок припинення ретрансляції зазначених програм, а також умови і порядок поновлення такої ретрансляції. Зміни до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» полягають у врегулюванні процедури прийняття рішень із питань ретрансляції іноземних програм на території України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування № 6066 від 12.02.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36994

Законопроект передбачає внесення змін до Законів України «Про рекламу» та «Про автомобільні дороги». Зокрема, запропоновані зміни до Закону України «Про рекламу» полягають у встановленні додаткових обмеження на встановлення рекламоносіїв поблизу автомобільних доріг. Засоби зовнішньої реклами дозволятиметься встановлювати у населених пунктах на відстані не менш як 50 метрів від дорожніх знаків, перехресть, транспортних розв’язок, мостів, шляхопроводів, залізничних переїздів, усіх типів пішохідних мостів, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та існуючих засобів зовнішньої реклами розташованих у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, а поза межами населених пунктів – не менш як 150 метрів.

Проект Закону про мораторій на внесення змін до законодавства України, що ведуть до погіршення умов функціонування української мови від 6129 від 02.03.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=37164

Законопроектом пропонується встановити мораторій на будь-які законодавчі зміни, які ведуть до погіршення умов функціонування української мови на території України, визначені чинним законодавством. Відповідно до законопроекту, погіршенням умов функціонування української мови на території України, відповідно до проекту вважається: перегляд у будь-якій формі статусу української мови, як єдиної державної у розумінні статті 10 Конституції України; встановлення  привілейованих умов у порівнянні з українською мовою для використання мов національних меншин чи іноземних мов на території України; будь-яке обмеження використання української мови на території України та дискримінація особи на ґрунті використання нею української мови, як мови професійного та особистого спілкування. Функції з нагляду за дотриманням даного закону покладаються на Національну Раду України  з питань телебачення і радіомовлення.

Проект Виборчого кодексу України № 4234-1 від 23.03.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=35014

Законопроектом пропонується кодифікувати чинне виборче законодавство (Закони «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців»). Проект Виборчого кодексу, повідомили автори законопроекту, складається з трьох книг: загальна частина (спільні для всіх виборів регулювання); загальнодержавні вибори (Президента та народних депутатів); місцеві вибори. Законопроект передбачає внесення змін до чинної виборчої системи з метою персоніфікації голосування (часткове повернення до «відкритих» списків), відокремлення передвиборчої агітації від інформаційного забезпечення виборчого процесу, уточнення поняття передвиборчої агітації та форм її здійснення. Зокрема, у проекті Виборчого кодексу України передбачено проведення виборів народних депутатів, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад на основі висування кандидатів за відкритими виборчими списками партій, місцевих партійних організацій, їх блоків. На виборах до сільських та селищних рад, виборах сільських, селищних, міських голів залишається принцип голосування по одномандатних виборчих округах, а кандидати можуть висуватися як партіями, так і шляхом самовисування.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про кінематографію” (щодо забезпечення реалізації окремих положень Конвенції про права дитини) № 6223 від 24.03.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37331

У законопроекті передбачено більш деталізовані приписи, які стосуються обов’язкового дублювання, озвучення чи субтитрування державною мовою іноземних фільмів перед їх розповсюдженням в Україні, зокрема, передбачається, що іноземні фільми, за винятком фільмів для дітей та юнацтва, перед розповсюдженням в Україні в обов’язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою. Іноземні фільми для дітей та юнацтва, в тому числі анімаційні, перед їх розповсюдженням в Україні в обов’язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені державною мовою. Іноземні фільми також можуть бути дубльовані або озвучені чи субтитровані мовами національних меншин. Розповсюдження іноземних фільмів здійснюється згідно з законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання майбутнього (долі) № 6299 від 13.04.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37447

Проектом закону пропонується встановити заборону діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі), зокрема, пропонується заборона на телебаченні та в друкованих засобах масової інформації реклами діяльності та послуг екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі), для захисту духовного, психічного, морального та фізичного здоров’я населення. В законопроекті пропонується накладати штраф від 100 до 150 (тобто від 1700 до 2550 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за надання послуг з передрікання долі, поширення інформації, розповсюдження матеріалів, проведення масових заходів за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та заходів з надання послуг з передрікання майбутнього (долі).

Проект Закону про заборону звуження сфери застосування української мови № 6300 від 13.04.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=37448

Законопроектом пропонується закріпити протиправності будь-яких обмежень сфери чи території вільного застосування української мови. Зокрема, пропонується заборонити прийняття органами влади, посадовими та службовими особами, органами місцевого самоврядування рішень, спрямованих на звуження сфери застосування української мови чи на обмеження права вільного використання української мови. Також законопроект забороняє, в тому числі, і підприємствам, установам, організаціям, накладати будь-які обмеження на застосування української мови своїми працівниками, а також обмежувати надання інформації та послуг українською мовою.

Проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України “Про телекомунікації” (щодо обов’язків операторів і провайдерів телекомунікацій) №6323 від 20.04.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37507

Законопроект зобов’язує операторів та провайдерів телекомунікацій за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, власним коштом і у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, а також забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу. В діючій редакції закону обов’язок за власні кошти встановлювати технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, поширюється лише на операторів телекомунікацій.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення) №6342 від 26.04.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37596

Законопроект подається з метою приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення положень Закону України «Про телебачення і радіомовлення», які визначають квоти на поширення національного аудіовізуального продукту та музичних творів українських авторів чи виконавців. Законопроектом пропонується внести зміни до ст. 9 та 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до яких обов’язок дотримання 50% частки музичних творів українських авторів чи виконавців у загальному обсязі мовлення кожної ТРО вилучається з законодавства. Обов’язок дотримання 50% квоти національного аудіовізуального продукту у загальному обсязі мовлення залишається.

Проект Закону про регіональні мови та мови меншин (на заміну) № 1072 від 07.05.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30835

Законопроектом пропонується деталізувати реалізацію положень Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин при визнанні регіональних мов та мов меншин такими, що є поширеними на території окремої адміністративно-територіальної одиниці. Згідно даного законопроекту до регіональних мов та мов меншин відносяться білоруська, болгарська, гагаузька, грецька, ідиш, ромська, румейська, урумська, кримськотатарська, караїмська, кримчацька, вірменська, молдавська, німецька, польська, російська, румунська, словацька та угорська мови. Законопроект також передбачає право територіальних громад та повноваження рад відповідних територіально-адміністративних одиниць щодо визнання регіональних мов та мов меншин такими, що є поширеними на території окремої адміністративно-територіальної одиниці та встановлює процес, за яким таке право реалізується.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за наклеп №6398 від 17.05.2010

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37705

Законопроект передбачає встановлення кримінальної відповідальності за за наклеп (розповсюдження свідомо неправдивих вигадок, які ганьблять іншу особу), покарання у вигляді штрафу в розмірі до 50 (850 гривень) неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, або у вигляді громадських робіт строком до 200 годин, або виправних робіт на строк до 1 року. При цьому за наклеп в друкарському або іншим способом розмноженому творі, в анонімному листі, а також здійснений особою, раніше судимою за наклеп, пропонується ввести відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 300 (850-5 100 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у вигляді громадських робіт на термін від 150 до 240 годин, або виправних робіт строком до 1 року. Крім цього, за наклеп, сполучений зі звинуваченням в здійсненні злочину проти основ національної безпеки України або іншого тяжкого або особливо тяжкого злочину, законопроект передбачає покарання у вигляді виправних робіт на термін від 1 до 2 років або у вигляді обмеження свободи на строк до 2 років. Згідно законопроекту, справи за наклеп можуть бути порушені лише за заявою потерпілого і будуть підвідомчі органам внутрішніх справ.

 

Дмитро Чоповський, Інститут масової інформації