Як отримати інформацію у відповідь на запит без оплати витрат на копіювання та друк?

August 18, 2014

Автор: Тетяна Олексіюк

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює
загальне правило, яке забезпечує принцип максимальної відкритості публічної інформації
– інформація у відповідь на запит надається безкоштовно. Проте, стаття 21 цього
закону передбачає окремі випадки, коли отримання інформації потребує від
запитувача здійснення оплати, але не за отримання інформації як такої, а в
якості компенсації витрат на копіювання та друк. Уникнути оплати при отриманні
інформації у відповідь на запит можна наступним чином.

За загальним правилом запитувач не зобов’язаний
відшкодовувати витрати на копіювання та друк документів обсягом до 10 сторінок.
Проте закон передбачає можливість отримати безоплатно копії документів і понад
встановлений обсяг. Так, відповідно до частини 4 статті 21 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» плата за копіювання та друк не стягується, якщо
інформація безпосередньо стосується особи, яка її запитує, а також при наданні
інформації, що становить суспільний інтерес.

Перелік інформації, що є предметом суспільного
інтересу наведений у частині 2 статті 29 Закону України «Про інформацію». Це,
зокрема, інформація, що свідчить про загрозу державному суверенітету,
територіальній цілісності держави, інформація, що забезпечує реалізацію
конституційних прав та свобод, або свідчить про можливість порушення прав
людини, інформація, що свідчить про введення громадськості в оману, або яка
свідчить про шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності.

Слід наголосити, що чинним
законодавством не передбачено вичерпного переліку інформації, що становить
суспільний інтерес, тому в кожному окремому випадку виникатиме необхідність
обґрунтовувати наявність суспільної потреби в інформації, а можливо навіть
відстоювати свою позицію у суді. Для доведення наявності суспільного інтересу у
суді в нагоді може стати практика Європейського суду з прав людини у справах
щодо свободи вираження поглядів.

Таким чином, для уникнення відшкодування витрат на
друк чи копіювання, у запиті про доступ до суспільно необхідної інформації необхідно
навести аргументи на користь того, який саме суспільний інтерес переслідує
отримання цієї інформації та послатися на частину 4 статті 21. При цьому не є
обов’язковим  доводити, що запитувач є
журналістом чи має редакційне завдання на підготовку матеріалу на тему, якої
стосується запитувана інформація.

Водночас, закон передбачає ще один спосіб отримати
інформацію без відшкодування витрат. Він передбачений в абзаці 4 частини 1
статті 14 Закону «Про доступ до публічної інформації» і полягає в тому, що запитувач
може просити, а розпорядник згідно зазначеної норми зобов’язаний забезпечити
особі можливість здійснювати роботу з документами у
спеціально відведеному місці, де запитувач може самостійно копіювати,
фотографувати документи, робити з них виписки тощо.