Європейський суд своїм рішенням поставив під загрозу журналістський привілей на збереження у таємниці джерел інформації

June 26, 2009

«Захист журналістських джерел є однією з базових умов свободи преси, як це визнано і відображено в декількох міжнародних механізмах, включаючи спеціальну Рекомендацію Комітету Міністрів Ради Європи. За відсутності такого захисту джерела не матимуть стимулів допомагати пресі в інформуванні громадськості щодо питань, які становлять публічний інтерес. Внаслідок цього важливу роль преси як сторожового псадемократії буде знівельовано й вона не буде здатна надавати точну й достовірну інформацію громадськості. З огляду на важливість захисту журналістських джерел для свободи преси в демократичному суспільстві та зважаючи на потенційний охолоджувальний ефект, який справляє наказ щодо обов’язкового розкриття джерел, втручання не може бути визнано сумісним зі стандартами статті 10 Конвенції, якщо тільки це не виправдано більш вагомим суспільним інтересом» (Із рішення Європейського суду в справі «Гудвін проти Великобританії»)