Юридичний коментар до Наказу МВС № 88 щодо захисту прав журналістів

May 11, 2010
Міністерство внутрішніх справ 23 березня видало наказ №88 «Про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації», який встановив вимоги до працівників міліції щодо сприяння роботі журналістів та захисту їхніх прав. Водночас у ЗМІ було опубліковано лише невеликий витяг кількох пунктів з наказу, оскільки МВС позначило його документом «внутрішнього користування». ІМІ вдалося отримати повний текст наказу. Наводимо його повний текст та юридичний коментар для журналістів.

Нові умови захисту прав

Початок 2010 року показав певне збільшення порушень прав журналістів і водночас велику пасивність правоохоронних органів щодо захисту прав працівників ЗМІ. Також, були зафіксовані випадки порушення прав журналістів безпосередньо самою  міліцією. В контексті зазначених подій видання цього наказу є ще одним позитивним кроком в напрямку утвердження свободи слова та захисту прав журналістів.
Умовно зміст наказу можна поділити на дві частини, які регулюють різні аспекти взаємодії МВС та журналістів.

По-перше, в Наказі №88 встановлений порядок інформування та доступу до інформації журналістів про діяльність самого МВС.
Одним з пріоритетів МВС встановлено забезпечення надання засобам масової інформації об’єктивної інформації про діяльність міліції шляхом активізації співпраці з редакціями ЗМІ. Також, встановлена вимога проведення об’єктивної перевірки критичних матеріалів про діяльність міліції, оперативного інформування редакцій про результати таких перевірок та вжиті заходи реагування, і навіть упровадження системи заохочення представників ЗМІ за конструктивну критику та об’єктивне висвітлення роботи міліції.

Цікавим видається пункт, який встановлює, що з метою розширення тематики матеріалів у засобах масової інформації про діяльність міліції, створення умов для безпосереднього ознайомлення представників ЗМІ зі специфікою роботи органів внутрішніх справ, встановлено залучення журналістів до участі (при дотриманні заходів особистої безпеки) у рейдах, операціях, виїздах на місця подій спільно з оперативно-слідчими групами, спецпідрозділами тощо.
Вся інформація про роботу міліції, яка викликає інтерес суспільства, також буде оприлюднюватися на офіційних сайтах МВС, ГУ-УМВС. Про те, що найбільше цікавить громадськість, в МВС сподіваються дізнатися безпосередньо від представників засобів масової інформації, які працюють над підготовкою відповідних матеріалів та в ході цієї роботи звертаються з відповідними запитами про надання інформації до підрозділів зв’язків з громадськістю міліції.
Для підрозділів міліції встановлений триденний термін (не більше трьох діб) на опрацювання інформаційних запитів редакцій засобів масової інформації, які надходять з підрозділів зв’язків з громадськістю, щодо надання журналістам відповідних коментарів, довідкових матеріалів, участі в телерадіопрограмах.

По-друге, Наказом встановлені вимоги до підрозділів МВС у разі скоєння протиправних дій відносно представників засобів масової інформації.
Щодо безпосереднього захисту прав журналістів в наказі містяться лише два пункти. Перш за все це пункт наказу 3.4., який передбачає: «У разі скоєння протиправних дій відносно представників засобів масової інформації, інших резонансних подій за їх участю забезпечити негайне прибуття до місць таких подій керівників ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів та відповідних підрозділів у зв’язках з громадськістю з метою здійснення контролю за дотриманням прав журналістів. Терміново доповідати про такі події Міністру внутрішніх справ України».

Окрім цього в пункті 3.5 Наказу встановлено, що з метою попередження фактів ігнорування права журналістів на отримання інформації, створення сприятливих умов для безпеки журналістів під час виконання ними свого професійного обов’язку в місцях проведення масових заходів і надзвичайних подій, встановлена вимога в обов’язковому порядку визначати уповноважену особу з числа керівництва підрозділів для оперативної взаємодії з журналістами безпосередньо в місцях таких подій.
 
Практика і рекомендації до застосування

Забезпечення виконання наказу покладено на керівників структурних підрозділів центрального апарату МВС та управлінь МВС України. Як реально буде діяти і виконуватися наказ на практиці – покаже лише час.
Ми ж рекомендуємо журналістам зайняти у цьому питанні активну позицію. Посилання на норми Наказу №88 повинно стати додатковим вагомим аргументом при спілкуванні журналістів з працівниками міліції. Щодо захисту своїх прав журналісти повинні:

1) При поданні інформаційних запитів до органів МВС журналіст може і повинен доповнити текст інформаційного запиту посиланням на відповідні пункти даного наказу. Це може значно підвищити результативність подання такого інформаційного запиту.

2) У разі скоєння протиправних дій відносно представників засобів масової інформації, журналісту необхідно при зверненні до міліції додатково посилатися на пункт 3.4 наказу і вимагати забезпечити негайне прибуття до місця події керівників ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів та відповідних підрозділів у зв’язках з громадськістю з метою здійснення контролю за дотриманням прав журналістів. А також вимагати від міліції, в порядку пункту 3.4 цього наказу, негайно доповісти про подію Міністру внутрішніх справ України.

І остання рекомендація. Коли ви знаєте свої права, то зможете краще їх захистити. Якщо Ви вважаєте себе правим – відстоюйте свої права і будьте наполегливими.
 
З метою практичного використання у своїй роботі журналістами наводимо повний текст наказу.
 
МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ  УКРАЇНИ
НАКАЗ № 88

від 23 березня 2010 року
 
Про вдосконалення взаємодії
органів внутрішніх справ
із засобами масової інформації
 

З метою посилення взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації, сприяння журналістам у їх професійній діяльності при висвітленні роботи міліції, удосконалення системи управління та контролю у цій сфері

НАКАЗУЮ:

1. Установити наступні пріоритети у взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації:
– забезпечення надання засобам масової інформації об’єктивної інформації про діяльність міліції шляхом активізації співпраці з редакціями ЗМІ, сприяння журналістам у висвітленні щоденної праці та конкретних здобутків працівників органів внутрішніх справ, окремих органів та підрозділів під час виконання ними своїх службових обов’язків, поліпшення особистої безпеки журналістів;
– розвиток відкритості в діяльності органів внутрішніх справ шляхом забезпечення оперативного реагування на інформаційні запити редакцій засобів масової інформації, надання фахових коментарів щодо резонансних подій та інших суспільно важливих аспектів діяльності органів внутрішніх справ;
– покращання зворотного зв’язку між органами внутрішніх справ і засобами масової інформації шляхом об’єктивної перевірки критичних матеріалів про діяльність міліції, оперативного інформування редакцій про результати таких перевірок та вжиті заходи реагування, упровадження системи заохочення представників ЗМІ за конструктивну критику та об’єктивне висвітлення роботи міліції;
– розширення використання сучасних інформаційних технологій для налагодження взаємовигідних комунікацій між органами внутрішніх справ і редакціями засобів масової інформації, спрощення доступу журналістів до актуальної інформації про діяльність міліції.

2. Координацію інформаційної політики органів внутрішніх справ у сфері взаємодії із засобами масової інформації покласти на відповідні підрозділи зв’язків із громадськістю МВС, ГУМВС, УМВС, помічників начальників міськрайлінорганів по взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС та підрозділів при МВС України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях містах Києві та Севастополі, на залізницях:

3.1. Забезпечити оперативне інформування відповідних підрозділів зв’язків із громадськістю про найбільш резонансні злочини і події (у телефонному режимі – упродовж півгодини, у письмовому вигляді – упродовж двох годин після надходження відповідної інформації до ОВС, надалі в оперативному режимі – про перебіг розкриття та розслідування відповідних справ) з метою визначення обсягів інформації, яка може бути оприлюднена в межах чинного законодавства, попередження розповсюдження  неперевірених та викривлених даних про події.
3.2. При виїзді на місця скоєння резонансних злочинів в обов’язковому порядку залучати фахівців підрозділів по зв’язках з громадськістю ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів для забезпечення відеофотозйомки місць подій з урахуванням технічних і творчих вимог сучасного телебачення.
3.3. З метою недопущення оприлюднення даних про скоєні злочини в обсягах, які можуть зашкодити розкриттю та розслідуванню злочинів, порушити права суб’єктів кримінального процесу, установити, що оперативна інформація про резонансні злочини й події, у тому числі відзняті працівниками підрозділів зв’язків з громадськістю відеоматеріали, надається представникам засобів масової інформації тільки після погодження з керівництвом відповідного ГУМВС, УМВС (у нічний час – з відповідальними від керівництва) та Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України.
3.4. У разі скоєння протиправних дій відносно представників засобів масової інформації, інших резонансних подій за їх участю забезпечити негайне прибуття до місць таких подій керівників ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів та відповідних підрозділів по зв’язках з громадськістю з метою здійснення контролю за дотриманням прав журналістів. Терміново доповідати про такі події Міністру внутрішніх справ України.
3.5. З метою попередження фактів ігнорування права журналістів на отримання інформації, створення сприятливих умов для безпеки журналістів під час виконання ними свого професійного обов’язку в місцях проведення масових заходів і надзвичайних подій, надання фахових коментарів та роз’яснень представникам ЗМІ в обов’язковому порядку визначати уповноважену особу з числа керівництва підрозділів для оперативної взаємодії з журналістами безпосередньо в місцях таких подій.
3.6. З метою розширення тематики матеріалів у засобах масової інформації про діяльність міліції, створення умов для безпосереднього ознайомлення представників ЗМІ зі специфікою роботи органів внутрішніх справ залучати журналістів до участі (при дотриманні заходів особистої безпеки) у рейдах, операціях, виїздах на місця подій спільно з оперативно-слідчими групами, спецпідрозділами тощо.
3.7. З метою поліпшення інформаційного та профілактичного впливу матеріалів про діяльність міліції, підготовлених безпосередньо працівниками підрозділів зв’язків з громадськістю, уникати надмірної деталізації щодо методів скоєння злочинів, їх наслідків для потерпілих, а також дотримуватися законодавчих обмежень щодо розголошення інформації про особу. В обов’язковому порядку вказувати в матеріалах для ЗМІ склад злочину, який може інкримінуватися підозрюваним, а також акцентувати увагу на визначених законодавством покараннях за такі злочини.
3.8. З метою спрощення доступу журналістів до відкритої інформації про діяльність міліції, попередження можливості маніпулювання показниками в діяльності міліції постійно підтримувати в актуалізованому стані тематичні рубрики зі статистичними даними та іншими відкритими інформаційними масивами на офіційних веб-сайтах МВС, ГУМВС, УМВС.
3.9. Забезпечити оперативне (не більше трьох діб) опрацювання інформаційних запитів редакцій засобів масової інформації, які надходять з підрозділів зв’язків з громадськістю, щодо надання журналістам відповідних коментарів, довідкових матеріалів, участі в телерадіопрограмах тощо. Негайно інформувати підрозділи зв’язків з громадськістю про надходження таких запитів з редакцій ЗМІ безпосередньо до структурних підрозділів.
3.10. Забезпечити функціонування офіційних веб-сайтів МВС, ГУМВС, УМВС у режимі електронних газет з постійним оновленням рубрик новин, запровадження підрубрик з профілактичними та пізнавальними матеріалами.
3.11. Установити, що перевірка об’єктивності критичних виступів засобів масової інформації щодо неправомірних дій (бездіяльності) працівників міліції здійснюється упродовж 10 днів після надходження відповідного доручення керівництва МВС, ГУМВС, УМВС з подальшим інформуванням редакцій відповідних ЗМІ про результати перевірки та вжиті заходи.
3.12. Оперативно спростовувати розповсюджену засобами масової інформації недостовірну, неточну та упереджену інформацію про діяльність міліції шляхом надання аргументованих відповідей редакціям ЗМІ,  оприлюднення таких матеріалів на офіційних веб-сайтах МВС, ГУМВС, УМВС, розповсюдження заяв та повідомлень, проведення брифінгів та прес-конференцій посадових осіб ОВС тощо.

4. Уважати такими, що втратили чинність, розпорядження МВС  від 20.12.2006 № 1040, вказівки МВС – від 23.03.2004 № 248, від 20.10.2008     № 18262, від 6.10.2009 №19036.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
Міністр, генерал-майор міліції                                         А.В. Могильов
  

     
Дмитро Чоповський, ІМІ