Як отримати копії декларацій депутатів у суб’єктів господарювання?

October 21, 2015

До Інституту Медіа Права звернувся журналіст, який намагався отримати копії декларацій депутатів. У відповідь на запит йому було повідомлено, що орган місцевого самоврядування не володіє такими документами, адже вони знаходяться за місцем роботи народних депутатів, а отже відповідні копії декларації не можуть бути надані.       

То чи можливо отримати у приватних підприємств чи інших суб’єктів господарювання відомості із декларацій депутатів?

По-перше, маючи відомості щодо місця роботи депутатів, суб’єкт владних повноважень сам повинен переслати такі запити відповідно до положень ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон про доступ):

«Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником».

Отримавши такі запити суб’єкт, який володіє такою інформацією, зобов’язаний її надати у порядку і строк, визначений Законом про доступ.

По-друге, Запитувач має право звернутись із інформаційним запитом про надання відомостей з декларацій чи надання копій таких декларацій безпосередньо за місцем роботи депутатів. 

При цьому необхідно посилатись, зокрема, на норму ч. 6 ст. 6 Закону про доступ:

«Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону».

Якщо основним місцем роботи депутата є приватна організація додатково у своєму запиті можна посилатись на положення ч. 2 ст. 13 Закону про доступ, відповідно до якої до розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією). 

Суспільна необхідність інформації з декларацій, зокрема, підтверджується прямо визначеною забороною обмежувати доступ до таких відомостей.

Отже, будь-яка особа, в тому числі і суб’єкт господарювання, що володіє відомостями, зазначеними у декларації депутатів, є розпорядником такої інформації у розумінні Закону про доступ до публічної інформації, а отже, має обов’язок надавати таку інформацію на відповідні запити.