Бібліотека

Політика в галузі ЗМІ завтрашнього дня

Рада Європи 6-а Європейська конференція міністрів з питань політики в галузі ЗМІ (Краків, 15—16 червня 2000 року) “Політика в галузі ЗМІ завтрашнього дня” Декларація Політика в галузі ЗМІ завтрашнього дня* Міністри держав, що беруть участь у 6-й Європейській конференції міністрів з питань політики в галузі ЗМІ у Кракові 15—16 червня 2000 року, згадуючи про відданість […]

Рекомендація Rec (2003)13 Щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства

РАДА ЄВРОПИ. КОМІТЕТ МІНІСТРІВ РЕКОМЕНДАЦІЯ REC(2003)13 КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ДЕРЖАВАМ-ЧЛЕНАМ ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА   (прийнята Комітетом Міністрів 10 липня 2003 року на 848-му засіданні заступників Міністрів)   Комітет Міністрів, ґрунтуючись на засадах Статті 15.бСтатуту Ради Європи, Вважаючи, що мета Ради Європи – досягти більшої єдності серед її членів з […]

Резолюція № 2 Свободи журналістів і права людини

Рада Європи   4-а Європейська конференція міністрів з питань політики в галузі ЗМІ (Прага, 7—8 грудня 1994 року) “ЗМІ в демократичному суспільстві” Резолюція № 2 Свободи журналістів і права людини* Міністри держав, що беруть участь у 4-й Європейській конференції міністрів з питань політики в галузі ЗМІ (Прага, 7—8 грудня 1994 року), звертаючи увагу на те, […]

Рекомендація № R (94) 13 Про заходи щодо сприяння прозорості ЗМІ

Рада Європи. Комітет міністрів Рекомендація № R (94) 13 Про заходи щодо сприяння прозорості ЗМІ* (Ухвалена Комітетом міністрів 22 листопада 1994 року на 521-му засіданні заступників міністрів) Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту Ради Європи, беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами задля забезпечення й […]

Рекомендація № R (96) 4 Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску

Рада Європи. Комітет міністрів Рекомендація № R (96) 4 Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску* (Ухвалена Комітетом міністрів 3 травня 1996 року на 98-й сесії) Комітет міністрів Ради Європи, відповідно до пункту b статті 15 Статуту Ради Європи, підкреслюючи, що в демократичному суспільстві свобода ЗМІ та вільне й безпереш-кодне здійснення журналістами їхніх функцій […]

Рекомендація № R (96) 10 Про гарантії незалежності громадського телерадіомовлення

Рада Європи. Комітет міністрів  Рекомендація № R (96) 10 Про гарантії незалежності громадського телерадіомовлення* (Ухвалена Комітетом міністрів 11 вересня 1996 року на 573-му засіданні заступників міністрів) Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту Ради Європи, беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами задля збереження й втілення […]

Рекомендація № R (95) 4 Щодо захисту даних особистого характеру в сфері телекомунікаційних послуг

РЕКОМЕНДАЦІЯ № R (95) 4   КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ДЕРЖАВАМ – ЧЛЕНАМ РАДИ  ЄВРОПИ   ЩОДО ЗАХИСТУ ДАНИХ ОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ В  СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ,   З ОСОБЛИВИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДЛЯ ТЕЛЕФОННИХ ПОСЛУГ       (ухвалена  Комітетом  Міністрів  7 лютого 1995 року під час 528-го засідання представників міністрів)     Завантажити пояснювальний меморандум   Комітет Міністрів, на […]

Рекомендація № R (97) 19 Про показ насильства електронними ЗМІ

Рада Європи. Комітет міністрів Рекомендація № R (97) 19 Про показ насильства електронними ЗМІ* (Ухвалена Комітетом міністрів 30 жовтня 1997 року на 607-му засіданні заступників міністрів) Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту Ради Європи, беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами задля збереження й втілення […]

Ми надаємо безоплатні консультації із юридичних питань у сфері інформаційного та медійного права. Будемо раді поділитися з вами своїм досвідом.

Листи з інших питань не розглядаються.

Докладніше про консультації

 

Для того, щоб отримати інформацію, яка вас цікавить, зверніться до нас за допомогою гарячої лінії: