Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна

June 1, 2005

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна

№ 883–VІ

Цей Закон спрямований на запобігання зловживанням, усунення порушень і недопущення відчуження приміщень та майна редакцій державних та комунальних засобів масової інформації.

Стаття 1. Для цілей цього Закону під відчуженням приміщень та майна розуміється укладення та виконання договорів купівлі-продажу, застави, іпотеки, внесення їх до статутних капіталів (фондів) суб’єктів господарювання, інших цивільно-правових правочинів, які передбачають перехід права власності до інших юридичних та фізичних осіб.

Стаття 2. Тимчасово, до набрання чинності законом про реформування державних та комунальних засобів масової інформації, встановлюється мораторій на відчуження приміщень та майна редакцій державних та комунальних засобів масової інформації.

Мораторій на відчуження зазначених приміщень та майна не поширюється на приміщення та майно редакцій державних та комунальних засобів масової інформації, що перебувають у податковій заставі або під адміністративним арештом активів.

Стаття 3. Тимчасово, до набрання чинності законом про реформування державних та комунальних засобів масової інформації, встановлюється мораторій на передачу зазначених приміщень та майна в оренду чи інше користування фізичним і юридичним особам.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з дня набрання чинності законом про реформування державних та комунальних засобів масової інформації.

2. Доручити Фонду державного майна України за участю народних депутатів України, депутатів місцевих рад, представників органів державної влади, до сфери управління яких належать відповідні засоби масової інформації:

протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом скласти перелік приміщень редакцій державних та комунальних засобів масової інформації, які забороняється відчужувати;

протягом двадцяти робочих днів після складення зазначеного переліку:

провести інвентаризацію відповідних приміщень та майна;

щодо кожного приміщення документально визначити законність його перебування у володінні та користуванні;

щодо кожного приміщення, внесеного до зазначеного переліку, встановити розмір частки держави та інших суб’єктів господарювання;

перевірити законність відчуження приміщень та майна редакцій державних та комунальних засобів масової інформації протягом 2000-2009 років і в разі порушення законодавства України вжити заходів Щодо їх повернення законному власнику.

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання цього Закону;

протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про реформування державних та комунальних засобів масової інформації.


Президент України Віктор ЮЩЕНКО

15 січня 2009 року