Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади

June 22, 2005

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 4 січня 2002 р. N 3


Київ

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади


Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

від 16 червня 2003 року N 905,

від 11 лютого 2004 року N 150,

від 8 грудня 2006 року N 1700,

від 2 вересня 2010 року N 809,

від 21 листопада 2011 року N 1330


(У тексті постанови слова “Державний комітет зв’язку та інформатизації” замінено словами “Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року N 809)


Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. N 928 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” та від 17 травня 2001 р. N 325 “Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади” з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади (додається).


2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити розміщення і постійне оновлення інформації на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.


(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації і Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації забезпечити належне функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі – Веб-портал) з можливістю інтеграції інформаційних ресурсів центральних та місцевих органів виконавчої влади, що розміщені в Інтернеті.


(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами

Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700,

від 02.09.2010 р. N 809,

у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)4. Визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення відповідальним за інформаційне, а Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації – за технічне забезпечення передбачених цією постановою заходів.


(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами

Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. N 905,

від 02.09.2010 р. N 809,

у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)5. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити належне функціонування Веб-порталу та офіційних веб-сайтів.


(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,

у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)


 


Прем’єр-міністр України

 


А. КІНАХ


Інд. 49


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 січня 2002 р. N 3


ПОРЯДОК

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади


(У тексті Порядку слово “веб-сайт” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “офіційний веб-сайт” у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року N 1330)


1. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.


2. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється шляхом:


розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” та цього Порядку на офіційних веб-сайтах;


(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

постановами Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,

від 21.11.2011 р. N 1330)


створення Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі – Веб-портал), призначеного для інтеграції офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян.


3. Координація робіт із забезпечення функціонування Веб-порталу, його інформаційне наповнення, технічна підтримка, супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.


(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)


4. Інформація, яка розміщується на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та Веб-порталі, повинна мати захист від несанкціонованої модифікації.


5. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як складових частин Веб-порталу зазначені органи здійснюють самостійно.6. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують наповнення та функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та Веб-порталу, здійснюється Адміністрацією Держспецзв’язку.


(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700,

у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)7. Структура, дизайн офіційного веб-сайту та регламент його функціонування визначаються керівником органу виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку.


Керівник органу виконавчої влади визначає осіб, відповідальних за технічне забезпечення і супроводження офіційного веб-сайту та його інформаційне наповнення відповідно до вимог законодавства.


(пункт 7 у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)


8. На офіційному веб-сайті органу виконавчої влади розміщується така інформація:


1) для міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:


найменування органу;


основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;


структура та керівництво органу;


прізвища, імена та по батькові керівників;


місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси офіційних веб-сайтів та електронної пошти);


основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;


нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;


плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;


(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;


(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом десятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;


(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


відомості про регуляторну діяльність органу;


(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150,

у зв’язку з цим абзаци дев’ятий – сімнадцятий вважати

відповідно абзацами тринадцятим – двадцять першим)


перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;


(абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 8 у редакції

постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)


відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3284);


(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)


відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади;


(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)


відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;


(підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,

у зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять перший вважати

відповідно абзацами сімнадцятим – двадцять четвертим)


зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;


розпорядок роботи органу та час прийому керівництва;


підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу;


цільові програми у відповідній сфері;


відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;


державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу;


поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;


відомості про наявні вакансії;


2) для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації:


найменування органу;


основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;


структура та керівництво органу;


прізвища, імена та по батькові керівників;


місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та офіційних веб-сайтів районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій);


основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;


нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;


плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;


(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;


(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом десятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;


(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


відомості про регуляторну діяльність органу;


(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150,

у зв’язку з цим абзаци дев’ятий – двадцять третій вважати

відповідно абзацами тринадцятим – двадцять сьомим)перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;


(абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 8 у редакції

постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)


відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3284);


(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)


відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади;


(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)


відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;


(підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809,

у зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять сьомий

вважати відповідно абзацами сімнадцятим – тридцятим)


зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;


розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва;


виконання бюджету відповідного рівня;


показники розрахунків за енергоносії;


відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;


установи і заклади соціальної сфери;


підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу;


цільові програми у відповідній сфері;


відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;


поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;


відомості про наявні вакансії;


перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;


порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня;


державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу.


Органи виконавчої влади також зобов’язані розміщувати іншу інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.


(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)


9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації додатково розміщують інформацію про районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, а саме:


найменування органу;


основні функції та нормативно-правові засади діяльності;


структура та керівництво органу;


місцезнаходження органу і підпорядкованих йому управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів);


основні завдання структурних підрозділів органу, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;


нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;


плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;


(пункт 9 доповнено новим абзацом восьмим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;


(пункт 9 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;


(пункту 9 доповнено новим абзацом десятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150)


відомості про регуляторну діяльність органу;


(пункту 9 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 150,

у зв’язку з цим абзаци восьмий – шістнадцятий

вважати відповідно абзацами дванадцятим – двадцятим)


порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо);


розпорядок роботи керівництва і працівників органу;


відомості про виконання бюджету відповідного рівня;


показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;


показники розрахунків за енергоносії;


відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;


установи і заклади соціальної сфери;


відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;


перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи.10. Інформація, розміщена на Веб-порталі та офіційному веб-сайті, оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації, зазначеної у пунктах 8 і 9 цього Порядку.


(пункт 10 у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)


11. На офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розміщується інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці:


сучасна територія та історія регіону, адміністративно-територіальний устрій, міста регіону;


загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо;


відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси регіону.


На офіційному веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку керівництво органу виконавчої влади вважає за доцільне оприлюднити.


12. На Веб-порталі та офіційному веб-сайті органу виконавчої влади розміщується адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції, а також надається можливість добровільної реєстрації відвідувачів для забезпечення ведення статистики відвідувань та підтримки функції зворотного зв’язку.


13. Не допускається розміщення на офіційному веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством, а також реклами (за винятком соціальної), у тому числі політичної реклами.


(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)


Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними підрозділами органів виконавчої влади.


Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного органу.


14. Пункт 14 виключено


(згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)


15. На початку головної сторінки офіційного веб-сайту органу виконавчої влади розміщується зображення Державного Герба України.16. Інформація на офіційному веб-сайті подається українською мовою, а також за потребою – англійською мовою і мовами національних меншин. Обсяг інформації, що підлягає перекладу на інші мови, визначається рішенням органу виконавчої влади.


(пункт 16 у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1330)


17. Інформація на офіційному веб-сайті подається державною та англійською (обов’язково), а також іншими мовами (за потребою).


18. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку проводиться Держкомтелерадіо.


(Порядок доповнено пунктом 18 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)