про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим доступом, №9153

June 22, 2005

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

М. АЗАРОВ

“ ” 2011 р.


Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо доступу до інформації з обмеженим доступом
_________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до деяких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

у другому реченні частини першої статті 15 слова “конфіденційну інформацію, що є власністю держави” замінити словами “службову інформацію”;

у назві та абзаці першому частини першої статті 2125 слова “конфіденційну інформацію, що є власністю держави” замінити словами “службову інформацію”.

2. У статті 330 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 p., № 25—26, ст. 131):

у назві статті слова “конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави” замінити словами “службову інформацію”;

в абзаці першому частини першої слова “економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави,” замінити словами “службової інформації”.

3. У пункті 7 статті 24 Закону України “Про Службу безпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., № 27, ст. 382; 2000 p., № 10, ст. 79; 2003 p., № 27, ст. 209, № 29, ст. 236; 2004 р., № 32, ст. 394) слова “конфіденційної інформації, що є власністю держави” замінити словами “здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію, а також доступу до неї”.

4. У частині третій статті 21 Закону України “Про інформацію” (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., № 32, ст. 313):

слова “або службової” виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

“Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова
Верховної Ради України


Картка проекту: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=0&pf3511=41145