Резолюція 1120 (1997) Про вплив нових комунікативних та інформаційних технологій на демократію


Рада Європи. Парламентська асамблея

 

Резолюція 1120 (1997)
Про вплив нових комунікативних та інформаційних технологій на демократію*

1. З огляду на технічні, політичні й культурні зміни, що відбуваються нині, Асамблея відчуває, що вона має допомогти визначити можливості, які відкривають нові комунікативні й інформаційні технології (НКІТ), для більш повного розв’язання потреб наших суспільств. Розвиток і застосування НКІТ дасть реальну соціальну вигоду. Вони мають сприяти свободам, підвищувати рівень самореалізації громадян та спонукати їх до активнішої участі у громадських справах, стимулювати економічний розвиток і зайнятість, заохочувати соціальний і культурний прогрес та удосконалювати процес освіти й здобуття знань. Їх слід використовувати в інтересах людини, соціального прогресу, демократії й миру.

 

2. Асамблея хоче підкреслити позитивну мету розвитку нових комунікативних та інформаційних технологій. Вони відкривають величезні можливості, наприклад у галузі освіти, й можуть грати важливу роль у заохоченні демократії, оскільки уможливлюють контакти й обмін ідеями без цензури з боку недемократичних органів влади.

 

3. У цьому контексті Асамблея вважає за доцільне:

 

і) шукати способів уникнення таких ризиків, як зменшення політичного вибору, маніпуляції зі свідомістю, комерціалізація й фрагментація політичних повідомлень, надмірна кількість громадських опитувань, маргіналізація парламентських процедур, соціальна дискримінація, контроль за громадянами й тенденція до негайної, проте девальвованої форми демократії;

 

іі) врахувати нові перспективи, що їх пропонують НКІТ для розвитку інтерактивності як засобу подолання пасивності, характерної для тих, хто просто спостерігає за подіями. НКІТ забезпечують можливість створювати новий тип двостороннього зв’язку й розвивати нову концепцію “електронного громадянства”;

 

ііі) вирішити, що належить до суспільної сфери, а що регулюється інтересами ринку.

 

4. Відповідно, Асамблея закликає національні парламенти сприяти політикам, які зважають на такі вимоги:

 

і) на законодавчому рівні:

а) вжити законодавчих заходів для забезпечення найефективнішого використання цих технологій на користь суспільства та узгоджувати технічний прогрес із повагою принципів демократії й прав людини;

b) уникати впровадження складних і недієвих норм, які заважатимуть розгортанню й розвитку НКІТ, що необхідно для загального блага. За потреби регулювання слід дотримуватися принципу пропорційності з метою встановлення належного балансу між вжитими заходами й переслідуваною метою, між повагою свобод, захистом приватного життя й боротьбою зі злочинністю;

іі) на політичному рівні:

а) організувати навчання з питань НКІТ у рамках суспільної й приватної освітніх систем, починаючи з молодшого віку. З метою забезпечення суспільного сектора всіма відповідним ресурсами мають бути доступні потрібні суми. Це є передумовою рівної можливості для всіх громадян, незалежно від їхнього соціального статусу;

b) забезпечити громадян доступним та недорогим комп’ютерним обладнанням, яке використовувало б усі можливості, що пропонуються національною та міжнародною комп’ютерними мережами;

с) забезпечити національні парламенти й периферійні органи влади технікою, потрібною для проведення консультацій між обраними представниками влади й громадянами, гарантуючи таким чином підвищення участі останніх у процесі ухвалення політичних рішень;

d) заохочувати вжиття відповідних національних законодавчих заходів, спрямованих на формування правових рамок у таких сферах, як збереження даних приватного характеру, захист молоді й повага етичних норм і прав людини;

е) забезпечити повагу конфіденційності автоматизованих даних приватного й персонального характеру, застосовуючи, зокрема, конвенцію Ради Європи “Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних” (ETS № 108) і рекомендації Комітету міністрів № (73) 22 і № (74) 29 “Про захист приватного життя осіб з огляду на електронні бази даних”, рекомендацію № R (94) 13 “Про заходи щодо сприяння прозорості ЗМІ” і рекомендацію № R (95) 4 “Про захист персональних даних у сфері телекомунікаційних послуг”, з особливим наголосом на телефонних послугах.

5. Асамблея пропонує також національним парламентам щорічно інформувати її про будь-які вжиті заходи або такі, що вживатимуться, в зв’язку з різноманітними ситуаціями, що виникають завдяки НКІТ, з метою їх представлення й обговорення на міжпарламентських конференціях, які організовує Комітет з парламентських і громад-ських зв’язків.

Ми надаємо безоплатні консультації із юридичних питань у сфері інформаційного та медійного права. Будемо раді поділитися з вами своїм досвідом.

Листи з інших питань не розглядаються.

Докладніше про консультації

 

Для того, щоб отримати інформацію, яка вас цікавить, зверніться до нас за допомогою гарячої лінії: