Резолюція 1239 (2001) Свобода вираження поглядів та функціонування парламентської демократії в Україні

June 18, 2005

Рада Європи. Парламентська асамблея

 

Резолюція 1239 (2001)

Свобода вираження поглядів та функціонування парламентської демократії в Україні*

1. Хоча Асамблея визнає, що протягом останніх 10 років Україна
вжила різних заходів, спрямованих на забезпечення прав людини й основних свобод,
у т. ч. в сфері свободи вираження поглядів, вона стурбована залякуваннями, неодноразовими
нападками й убивствами журналістів в Україні, а також частими зловживаннями
з боку влади в особі уповноважених державних органів України стосовно свободи
вираження поглядів.

 

2. Заходи, що вживаються органами влади України й Верховною
Радою (парламентом) для розслідування справи зникнення журналіста Георгія Гонгадзе,
та їхні намагання належним чином оцінити дії всіх зацікавлених сторін слід розглядати,
як випробування для свободи вираження поглядів і функціонування парламентської
демократії в Україні. Асамблея висловлює свою стурбованість з приводу того,
що Генеральна прокуратура України затягнула розслідування цієї справи. Різні
результати розслідування, одержані Генеральною прокуратурою та тимчасовою комісією
Верховної Ради, призвели до кризи довіри між виконавчою владою й парламентом.

 

3. Твердження про участь українських посадовців у зникненні
п. Гонгадазе можуть мати дуже серйозні наслідки для функціонування інститутів
(влади) в Україні. Отже, дуже важливо встановити автентичність доказів, на яких
ґрунтуються ці твердження, — аудіозаписів, наданих п. Мельниченком, колишнім
працівником Служби охорони Президента України. З огляду на це Асамблея звертає
увагу на висловлене бажання українських органів влади допомагати в процесі встановлення
автентичності цих плівок.

 

4. Асамблея звертає увагу на те, що 16 січня 2001 року Верховна
Рада організувала парламентські слухання з проблем, що стосуються свободи вираження
поглядів, і вітає діяльність Верховної Ради щодо дальшого сприяння свободі преси
й ЗМІ в Україні. Асамблея звертає також увагу на указ Президента України “Про
додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності ЗМІ та дальшого зміцнення свободи
слова в Україні” як ознаку того, що проблема преси в Україні може нарешті бути
належним чином розв’язана на вищому урядовому рівні.

 

5. Асамблея закликає відповідні органи влади в Україні вжити
таких заходів для поліпшення загальної ситуації, в якій функціонують ЗМІ, та,
в подальшій перспективі, випрацювати засади для сталої й незворотної демократизації
у сфері ЗМІ, в т. ч.:

 

— швидко й прозоро розслідувати всі справи, пов’язані з насильством
і смертю журналістів;

 

— негайно скасувати норми й практику, що дають можливість
позасудового закриття засобів масової інформації та мовлення;

 

— ухвалити без будь-якої дальшої затримки поправки до законодавства,
що стосуються штрафів або відшкодувань за наклепи й декриміналізації наклепів;

 

— внести поправки до Закону “Про Національну раду України
з питань телебачення й радіомовлення” відповідно до експертизи, здійсненої Радою
Європи;

 

— створити однакові умови для функціонування всіх ЗМІ шляхом
внесення поправок до Закону від 1997 року “Про урядову підтримку ЗМІ та соціальний
захист журналістів”;

 

— припинити практику тиску на ЗМІ, що здійснюється шляхом
застосування таких засобів, як друк і розповсюдження;

 

— сприяти громадському мовленню;

 

— ратифікувати Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

 

6. Із спеціальним посиланням на справу п. Гонгадзе Асамблея
закликає відповідні органи влади в Україні:

 

і) встановити точний час і причини смерті тіла, що було знайдено
біля Таращі;

 

іі) провести невідкладне, повне й прозоре розслідування справи
зникнення чи смерті п. Гонгадзе та якнайшвидше оприлюднити результати цього
розслідування;

 

ііі) встановити точні причини й умови зникнення чи смерті
п. Гонгадзе та притягнути до відповідальності осіб, винних у вчиненні цього
злочину;

 

іv) вимагати від тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
(парламенту) України провести розслідування якомога швидше й ретельніше;

 

v) зажадати від органів виконавчої влади надавати допомогу,
проте жодним чином не втручатися в розслідування;

 

vi) поважати права родичів жертви, в т. ч. їхнє право бути
потерпілою стороною в справі смерті п. Гонгадзе.

 

7. Асамблея вважає, що якщо Верховна Рада України звернеться
із проханням по допомогу, Рада Європи організує:

 

і) незалежне розслідування з метою встановлення автентичності
оригіналів аудіоплівок, про які йшлося вище;

 

іі) незалежне розслідування задля встановлення точного часу
й причин смерті тіла, знайденого біля Таращі, в т. ч. нову ДНК-експертизу тіла.

 

8. Асамблея також вважає, що результати цього розслідування
мають бути опубліковані.