Указ Президента України “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

June 10, 2005

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про забезпечення участі громадськості

у формуванні та реалізації державної політики

Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 525/2008 від 09.06.2008

З метою налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення її прозорості та відкритості п о с т а н о в л я ю:

1. Підтримати ініціативу громадськості щодо створення системи постійного діалогу та взаємодії інститутів громадянського суспільства і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Запровадити практику проведення щорічних Президентських слухань як постійно діючого механізму громадських консультацій, оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приурочивши перші Президентські слухання у 2005 році до річниці початку революційних подій у місті Києві в листопаді 2004 року.

Запропонувати інститутам громадянського суспільства в ході підготовки та проведення щорічних Президентських слухань оприлюднювати Національні доповіді зі стратегічно важливих питань соціально-економічного розвитку держави і громадянського суспільства, налагодження партнерства між державою та суспільством, зміцнення засад демократії в Україні, боротьби з корупцією, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади.

(Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента № 525/2008 від 09.06.2008)

(Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента № 525/2008 від 09.06.2008)

5. Кабінету Міністрів України:

1) вжити необхідних заходів щодо проведення у листопаді 2005 року перших Президентських слухань, внести у двотижневий строк пропозиції щодо забезпечення їх проведення;

(Пункт 2 статті 5 втратив чинність на підставі Указу Президента № 525/2008 від 09.06.2008)

3) забезпечити проведення конкурсу з підготовки Національних доповідей до Президентських слухань у 2006 році;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо проведення до 1 листопада 2005 року громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оцінки рівня їх взаємодії з громадянами та їх об’єднаннями, розробивши порядок сприяння її проведенню;

5) підготувати та подати до 1 січня 2006 року за результатами зазначеної громадської експертизи пропозиції щодо:

забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема формування нових вимог до діяльності таких органів, запровадження здійснення громадського контролю за їх діяльністю та участі громадян у прийнятті ними рішень;

підвищення кваліфікації державних службовців, насамперед оволодіння ними навичками якісного та ефективного спілкування, організації та забезпечення консультацій з громадськістю, участі заінтересованих сторін у виробленні та прийнятті рішень;

удосконалення законодавства з питань реєстрації та діяльності об’єднань громадян, зокрема забезпечення безпосередньої їх участі в процесі формування та реалізації державної політики;

організації постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень.

6. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним та районним у містах державним адміністраціям вживати заходів щодо:

(Абзац перший статті 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 525/2008 від 09.06.2008)

проведення щорічних Президентських слухань, підтримки громадськості в підготовці, організації обговорення та оприлюдненні Національних доповідей;

організації та проведення конкурсів з визначення нових форм участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробленні пропозицій щодо стратегій розвитку інститутів громадянського суспільства, вирішенні конкретних соціальних проблем, а також залучення переможців таких конкурсів до участі у підготовці Національних доповідей та у Президентських слуханнях.

7. Кабінету Міністрів України забезпечувати фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою та організацією Президентських слухань.

(Стаття 8 втратила чинність на підставі Указу Президента № 525/2008 від 09.06.2008)

9. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 11 квітня 2001 року № 244 “Про Всеукраїнську громадську раду”;

Указ Президента України від 11 квітня 2001 року № 245 “Про Комісію сприяння демократизації та розвитку громадянського суспільства”;

Указ Президента України від 7 жовтня 2002 року № 898 “Питання Комісії зі сприяння розвитку громадянського суспільства”.

Президент України  В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 вересня 2005 року

№ 1276/2005