Альтернативний законопроект про роздержавлення зареєстровано в парламенті

April 15, 2013
Дев’ятого квітня 2013 року народний депутат Микола Княжицький зареєстрував у парламентів проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформаці” (законопроект №2600-1).

Так, законопроектом передбачаються зміни до закону про пресу, якими, зокрема встановлюється, що органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації.

Окрім того, зазначений закон доповнюється розділом щодо роздержавлення. Так, автор пропонує реформувати державні та муніципальні ЗМІ до 31.12.2016. Рішення про спосіб реформування має прийматися на загальних зборах засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції на яких присутні не менш як три чверті загальної кількості працівників, що перебувають в її штаті, засновник (співзасновник) більшістю голосів від учасників загальних зборів.

Автором пропонується 3 шляхи реформування:

  • приватизації майна редакції та перетворення її в господарське товариство;
  • перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами виконавчої влади, Президентом України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Фондом державного майна України в офіційні друковані видання;
  • реформування шляхом зміни засновника.

При передачі/приватизації таких ЗМІ договором має передбачатися забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості, а також забезпечення соціальних гарантій журналістам друкованого засобу масової інформації.

В законі “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні” також пропонується змінити статті, зокрема передбачити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України, депутатів сільських, селищних, районних, міських і обласних рад в друкованих засобах масової інформації може відбуватися на договірних засадах відповідно до законодавства України.


Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=46541