Авторське право на законопроекти

December 2, 2008

Двадцять шостого листопада 2008 року до Верховної Ради України було внесено проект закону України про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до статті 10 Закону України “Про авторське право і суміжні права”» (законопроект №3411, н. д. Юрій Ключковський, фракція НУНС; щодо творів, які не є об’єктами авторського права). На думку автора необхідність прийняття законопроекту зумовлена як недостатністю правового захисту авторських прав щодо проектів актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх офіційних перекладів та офіційних перекладів міжнародних актів, проектів програмних та установчих документів юридичних осіб, так і публічним характером відповідних творів.

Завданням законопроекту, за твердженням автора, є збереження авторського права на проект акту чи іншого офіційного документа за автором поза процесом його розгляду і прийняття відповідного акта (чи іншого документа), що дає автору весь обсяг виключних майнових і немайнових прав на такий твір. Водночас законопроект має усунути можливі претензії щодо авторських прав з боку автора проекту у процесі розгляду зазначеного проекту і прийняття відповідного акта уповноваженим на це суб’єктом.

Адреса сторінки законопроекту:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33786