CEDEM пропонує включити до Плану дій Уряду впровадження суспільного мовлення та роздержавлення преси

May 25, 2016

Центр демократії та верховенства права подав свої пропозиції до проекту Плану пріоритетних дій нового Кабінету Міністрів України на 2016 рік. Зважаючи на важливу роль, яку законодавством відведено Кабінету Міністрів України в процесі впровадження суспільного мовлення та роздержавлення друкованих ЗМІ, юристи CEDEM запропонували додати новий підрозділ до напрямку «V. Антикорупція, верховенство права, безпека громадян», присвячений реформуванню державноїта комунальної преси, а також створенню незалежного суспільного мовника в Україні.

Зокрема, забезпечення ефективного процесу реформування державних та комунальних ЗМІ в Україні має включати щонайменше такі кроки Уряду:

 • Формування Зведеного переліку об’єктів реформування
 • Забезпечення прийняття рішення щодо реформування друкованих ЗМІ та редакцій, зокрема видань міністерств
 • Затвердження Переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі
 • Затвердження порядку надання реформованих ЗМІ державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету
 • Моніторинг процесу реформування друкованих ЗМІ та редакцій (з подальшою підготовкою необхідних змін до законодавства)

Створення суспільного мовлення в Україні також неможливе без активної участі Кабінету Міністрів України, який має, зокрема, забезпечити:

 • Внесення змін до Постанов КМУ від 7 листопада 2014 року № 693 Про утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”та від 5 серпня 2015 р. № 567 «Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, у зв’язку з ухваленими нещодавно змінами до законодавства;
 • Затвердження Статуту ПАТ “НСТУ” та супровідних положень;
 • Передбачити належне фінансування ПАТ “НСТУ” у 2017 році;
 • Вжиття заходів щодо відновлення контролю над ДП «УСТФ “Укртелефільм”» та
  надання доступу до фінансово-господарської документації цього
  підприємства уповноваженим органам і комісії з реорганізації та ін.

Приєднавшись до Ради Європи у 1995 році, Україна зобов’язалась забезпечувати функціонування плюралістичної  демократії та принципу верховенства  права  в Україні. У своїй Резолюції «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» № 1466 (2005), та неодноразово після того, Парламентська асамблея Ради Європи наголошувала на важливості перетворення   державних   телерадіокомпаній України   в   канали суспільного  мовлення  згідно  з  відповідними  стандартами   Ради Європи, а також закликала якнайшвидше   розпочати   роздержавлення  друкованих  засобів масової інформації,  заснованих  органами  державної  влади  та  місцевого самоврядування, з метою посилення незалежності медіа в Україні як одного із основних факторів демократії. Зважаючи на це, включення передбачених вище кроків до Плану пріоритетних дій Уряду є необхідною умовою для належного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань.