Декларація 10 викликів

February 12, 2010

Третього лютого 2010 року Спеціальний доповідач ООН зі свободи думки і вираження, Представник ОБСЄ зі свободи медіа, Спеціальний доповідач Організації американських держав зі свободи вираження та Спеціальний доповідач Африканської комісії з прав людини і народів зі свободи вираження та доступу до інформації за підтримки організацій «Артикль 19» та «Центр права і демократії» прийняли Десяту щорічну спільну декларацію «Десять основних викликів у сфері свободи вираження у наступному десятилітті».

 

У декларації йдеться про найгостріші проблеми, які існують нині у царині свободи вираження і доступу до інформації. Ці виклики, на думку авторів, будуть актуальними протягом наступної декади, а тому потребують особливої уваги вже зараз. Отже, до основних перешкод у сфері свободи інформації належать:

1)           контроль органів державної влади над ЗМІ;

2)           кримінальна відповідальність за дифамацію;

3)           переслідування і прояви жорстокості щодо журналістів;

4)           обмеження права на інформацію;

5)           дискримінаційні умови реалізації права на інформацію;

6)           тиск факторів ринку;

7)           неналежна підтримка суспільного і громадського мовлення;

8)           надмірні обмеження свободи вираження в інтересах національної безпеки;

9)           перешкоди у реалізації свободи інформації в Інтернеті;

10)       відсутній чи обмежений доступ до інформаційно-комунікаційних технологій.

У деяких аспектах декларація закцентована більшою мірою на юридичних проблемах, таких як невизначеність термінів у національних правових актах, криміналізація дифамаційних діянь у більшості держав, відсутність або недосконалість законів про право на інформацію тощо. В інших питаннях більш суттєвими є практичні завади: недоступність каналів інформації для населення, надмірне втручання держави, незахищеність журналістів та ін.

 

Автори документу відзначають, що протягом останніх десяти років у сфері свободи вираження спостерігалися значні позитивні зрушення. Однак технологічний і соціально-політичний розвиток світу ставить перед суспільством нові завдання, головні з яких і окреслені у декларації.

Повний текст декларації (англійською мовою) читайте тут:

http://www.osce.org/documents/rfm/2010/02/42638_en.pdf