Декларація незалежності і функцій регуляторних органів у мовному секторі

March 26, 2008

Двадцять шостого березня 2008 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив декларацію щодо незалежності і функцій регуляторних органів у мовному секторі. Ця декларація є логічним продовженням Рекомендації Rec(2000)23, ухваленої 2000 року.

У декларації наголошується, що «культура незалежності» має бути збережена, а незалежні органи мають діяти ефективно, прозоро і бути підзвітними суспільству.
Комітет міністрів у декларації закликає країни-учасниці імплементувати Рекомендацію Rec(2000)23, якщо цього не було зроблено з урахуванням рекомендацій цієї декларації та політичних, економічних і технологічних змін у Європі.

Комітет міністрів закликає застосувати всі можливі механізми, як-от юридичні, політичні, фінансові, технічні тощо, аби гарантувати функціонування регуляторних органів у мовному секторі, а також для запобігання ризикам політичного чи економічного впливу.

Водночас Комітет міністрів закликає регуляторні органи у мовному секторі бути відповідальними за свою роль у демократичному суспільстві, а також за створення різноманітного і плюралістичного середовища мовлення; пересвідчуватися в незалежності і прозорості розподілення ліцензій на мовлення та моніторити мовників через призму публічного інтересу; сприяти укріпленню «культури незалежності» і в цьому контексті розвивати і поважати настанови, які б гарантували їх власну незалежність і незалежність їхніх членів.