Депутат хоче накладати відповідальність на блогерів, — законопроект

February 16, 2015
Народний депутат Василь Петьовка зареєстрував зміни до закону «Про інформацію» щодо поширення масової інформації в мережі «Інтернет» ( проект № 2111), відповідно до яких блогерів зобов’язують публікувати свої прізвища, ініціали,  електронні адреси та нести відповідальність за поширення інформації в Інтернеті. При цьому, блогером відповідно до законопроекту вважається “власник сайту і (або) сторінки сайту в мережі “Інтернет”, на яких розміщується масова інформація”. 

Законопроект забороняє блогерам поширювати інформацію з ознаками тероризму, екстремізму, порнографії та «нецензурною лайкою». Також законопроектом передбачається заборона використання сайтів та веб-сторінок з метою приховання або фальсифікації суспільно значущих відомостей, поширення завідомо недостовірної інформації під виглядом достовірних повідомлень; поширення інформації з метою зганьбити громадянина або окремі категорії громадян за ознаками статі, віку, расової чи національної приналежності, мови, ставлення до релігії, професії, місця проживання і роботи, а також у зв’язку з їхніми політичними переконаннями». 

Автор законопроекту вбачає доцільність законопроекту у захисті «життєво важливих інтересів суспільства, держави та особи». Водночас, занадто розмиті та широкі формулювання заборон, що містяться у цьому законопроекті можуть призвести до неправомірного втручання в свободу поширення інформації.

Інститут Медіа Права категорично засуджує цей законопроект як такий, що може становити загрозу для свободи слова та вираження поглядів в Україні та не сприяє реальному забезпеченню прав громадян в Інтернеті.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54006