Депутат пропонує не перетворювати обласні державні ТРК на суспільні

August 12, 2014

До парламенту внесено Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про суспільне телебачення і радіомовлення України” щодо вилучення з переліку державних мовників, на базі яких буде створюватися Національна суспільна телерадіокомпанія України, обласних державних телерадіокомпаній (проект №4462а, н.д. Роман Ілик).

Законопроект пропонує обмежити перехід з державного мовлення на суспільне виключно через перетворення загальнодержавних телерадіокомпаній, оскільки, як зазначає автор законопроекту обласні компанії «залишились єдиним засобом масової інформації, через який здійснюється реалізація державної інформаційної політики в регіонах», а їх перетворення – «рівнозначне знищенню телерадіокомпаній державницького спрямування».

Водночас, варто зауважити, що роздержавлення ЗМІ, як аудіовізуальних, так і преси, є невід’ємною умовою дотримання Україною її зобов’язань як члена Ради Європи та ОБСЄ.

Впровадження суспільного мовлення спрямоване саме на реальне задоволення інформаційних інтересів широких верств населення, на противагу інтересам державного апарату та місцевої влади, що звикли використовувати власні телерадіокомпанії як інструменти самореклами та пропаганди.

 

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51928