Депутат пропонує вдосконалити регулювання зовнішньої реклами

September 3, 2014

Третього вересня у Верховній Раді було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про рекламу” щодо усунення недоліків у рекламній галузі(№5018, н. д. Наталія Новак).

Мета законопроекту – узгодити законодавство про рекламу із нормами  Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Законопроект містить положення, якими конкретизується процедури видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, отримання погодження реклами на транспорті, встановлюється вичерпний перелік та вимоги до документів необхідних для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності тощо.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52100