Депутат пропонує врегулювати захист особистих немайнових прав в Інтернеті

April 22, 2016

Народний депутат України Євгеній Мураєв 12 квітня 2016 року зареєстрував законопроект №4401 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо заборони поширення в мережі Інтернет інформації, якою порушуються особисті немайнові права)».

Законопроект пропонує доповнити статтю 278 Цивільного кодексу України, що стосується заборони поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права, положенням щодо Інтернету.

Згідно з проектом третя частина цієї статті має бути викладена у такій редакції:
«Якщо відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію фізичної особи, виявилися після їх розповсюдження доступними в мережі Інтернет, фізична особа має право вимагати видалення відповідної інформації, а також спростування зазначених відомостей способом, що забезпечує доведення спростування до користувачів мережі Інтернет.».

У пояснювальній записці автори законопроекту обґрунтовують необхідність приведення чинного законодавства України в сфері інформації та захисту честі, гідності та ділової репутації відповідно до умов та обставин, які обумовлені швидким розповсюдженням інформації в Інтернеті. Автори наголошують, що перелік джерел інформації, які зазначені в чинній сьогодні редакції цієї статті, не є виключним, але доцільно доповнити статтю 278 Цивільного кодексу частиною третьою, яка б регламентувала випадки порушення законних прав фізичних та юридичних осіб за допомогою використання мережі Інтернет.

 

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58697