Депутати прагнуть посилити консолідуючу роль української мови

December 29, 2012
ВРУ. 21.12.2012. Народний депутат Микола Катеринчук вніс до парламенту проект Закону України “Про державну мову України”,  № 1144, текст законопроекту від 28.12.12.

Законопроект спрямований забезпечити використання української мови як державної на всій території України, забезпечення права громадян України на використання державної мови, захист і розвиток мовної культури і має на меті посилити консолідуючу роль української мови як державної мови України в політичній, соціально-економічній та культурній сферах, що сприяє збереженню єдності і цілісності України; забезпечити використання української мови як засобу міжнаціонального спілкування народів України; зміцнити правову основу використання української мови як державної мови України в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та інших організацій;встановити основні вимоги до органів влади по відношенню до використання, розвитку, вдосконалення і поширенню української мови як державної мови України; сприяти формуванню дбайливого ставлення до української мови, збереженню її самобутності, багатства і чистоти як загального культурного надбання народу України та світової культури.

Відповідно до законопроекту державна мова України підлягає обов’язковому використанню у:

 • діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій всіх форм власності, в тому числі в діяльності з ведення діловодства;
 • в найменуваннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій всіх форм власності;
 • при підготовці і проведенні виборів і референдумів;
 • у конституційному, цивільному, кримінальному, адміністративному господарському судочинстві;
 • при офіційному опублікуванні міжнародних договорів України, а також законів та інших нормативно-правових актів;
 • у взаємовідносинах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій всіх форм власності і громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, громадських об’єднань;
 • при написанні назв географічних об’єктів, нанесенні написів на дорожні знаки;
 • при оформленні документів, що засвідчують особу громадянина України, виготовленні бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, оформленні документів про освіту, а також інших документів, оформлення яких відповідно до законодавства України здійснюється державною мовою,
 • при оформленні адрес відправників і одержувачів телеграм і поштових відправлень, що пересилаються в межах України, поштових переказів грошових коштів;
 • у діяльності загальноукраїнських і місцевих організацій телерадіомовлення, редакцій загальноукраїнських і місцевих періодичних друкованих видань, за винятком діяльності організацій телерадіомовлення і редакцій періодичних друкованих видань, заснованих спеціально для здійснення теле- та (або) радіомовлення або видання друкованої продукції мовами національних меншин або іноземними мовами;
 • в рекламі;
 • в інших визначених законами сферах.

Зазначені сфери можуть використовувати будь-яку іноземну і міноритарну мову за умови дотримання ідетичності змісту і технічного оформлення, у т.ч. за звучанням та способом передачі.

Забезпечення права громадян України на користування державною мовою України, відповідно до законопроекту передбачає:

 • отримання освіти українською мовою в державних і комунальних освітніх установах;
 • отримання інформації українською мовою у органах державної влади, органах місцевого самоврядування, організаціях усіх форм власності;
 • отримання інформації українською мовою через загальноукраїнські та місцеві засоби масової інформації. Це положення не поширюється на засоби масової інформації, засновані спеціально для здійснення теле- та (або) радіомовлення або видання друкованої продукції мовами національних меншин або іноземними мовами.

Картка законопроекту: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=0&pf3511=45230