Депутати зареєстрували законопроект, який може забезпечити прозорість медіавласності

January 28, 2013
Двадцять третього січня 2013 року народні депутати Микола Княжицький та Микола Томенко зареєстрували проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення (законопроект № 2074).

Автори законопроекту зазначають, що проект покликаний забезпечити прозорість структури власності на ЗМІ. На необхідності законодавчо вирішити питання прозорості власності українських медіа висловлювались численні міжнародні громадські організації, які опікуються питаннями незалежних ЗМІ та свободи слова, такі як «Article XIX», IMS та багато інших. Так, відповідно до резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи №1466 (2005) «Про виконання обов’язків і зобов’язань Україною» від 5 жовтня 2005 року органи державної влади закликались «гарантувати прозорість власності на засоби масової інформації».

Автори проекту пропонують законодавчо закріпити у Законі України “Про телебачення і радіомовлення” поняття бенефіціарного (фактичного) власника, контролю над власником телерадіорганізацій, а також поняття пов’язаних осіб. Відповідно до змісту проекту бенефіціарним власником є фізична особа, яка фактично володіє (повністю або частково) суб’єктом інформаційної діяльності, що забезпечує можливість особисто або спільно з групою пов’язаних осіб здійснювати управління 50 і більше відсотками голосів у вищому органі управління такого суб’єкта інформаційної діяльності. Причому, володіння юридичною особою може здійснюватись як шляхом безпосереднього володіння її корпоративними правами, так і шляхом реалізації інших прав, в тому числі корпоративних прав в інших юридичних особах, що забезпечує бенефіціарному (фактичному) власнику будь-яку форму управління 50 і більше відсотками голосів у вищому органі управління такої юридичної особи.

Окрім того, пропонується додати до документів, що подаються суб’єктом інформаційної діяльності (телерадіоорганізацією) для видачі (продовження ліцензії) відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх бенефіціарних (фактичних) власників заявника та пов’язаних осіб (для кожної з осіб – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса) та декларацію про доходи кожного бенефіціарного (фактичного) власника заявника за рік, що передує року подання заяви про видачу (продовження) ліцензії, а до документів, що додаються до заяви для видачі ліцензії провайдера програмної послуги – відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх бенефіціарних (фактичних) власників заявника та пов’язаних осіб (для кожної з осіб – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса). Пропонується також вносити відомості щодо структури власності до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності України.

Одночасно згідно з нормами проекту у Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення покладаються певні обов’язки щодо обґрунтування рішень про ліцензування (зокрема, причин відмови у видачі ліцензії).

Автори законопроекту впевнені, що покладення на суб’єктів інформаційної діяльності зобов’язань розкривати інформацію про структуру своєї власності та вказувати фактичних власників призведе до можливості більш ефективного контролю за важливим принципом недопущення монополізму та реалізації гарантій захисту від фінансового та політичного тиску з боку держави і фінансово-політичних груп на ЗМІ.