Депутати зареєстрували законопроект про суспільне мовлення

October 13, 2010
Одинадцятого жовтня 2010 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” (нова редакція)” (законопроект №7241, н.д. Андрій Шевченко, Євгеній Суслов, фракція БЮТ, н.д. Владислав Каськів, фракція блоку НУНС).

Як зазначають автори, мета законопроекту полягає у забезпеченні права на свободу вираження поглядів, отримання неупередженої інформації про важливі суспільні події та задоволення інших інформаційних потреб суспільства шляхом створення правових засад створення та функціонування суспільного мовлення в Україні, гарантування його незалежності та забезпечення підзвітності.

Законопроектом передбачено, що “Суспільне мовлення України” (СМУ) створюється Кабінетом Міністрів України як юридична особа публічного права в організаційно-правовій формі неприбуткової державної установи.

СМУ має створюватися, за пропозицією авторів на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ДТРК “Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення»”, ДТРК “Культура”, обласних ДТРК, ДТРК “Крим”, Київської ДТРК, Севастопольської ДТРК, Української студії телевізійних фільмів “Укртелефільм”, Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.

Основними принципами СМУ є інституційна та редакційна незалежність СМУ, як це передбачено міжнародними стандартами

Структура управління СМУ за проектом передбачається дворівнева: найвищим органом стратегічного управління та нагляду є Рада, органом поточного управління та керівництва роботою СМУ є Генеральний директор. Крім того, в разі заснування СМУ інших юридичних осіб, управління ними здійснюватимуть відповідні керівники згідно із законом, Статутом СМУ та статутними документами цих юридичних осіб.

Рада Суспільного мовлення України складатиметься з 15 осіб, дев’ять з яких визначаються депутатськими фракціями Верховної Ради України і шість – конференцією громадських організацій, що діють у сфері захисту свободи слова та журналістики. Строк повноважень членів Ради складатиме три роки. Члени Ради отримують щомісячну винагороду в розмірі 1/5 оплати праці Генерального директора СМУ.

Фінансування СМУ здійснюватиметься в основному за рахунок Державного бюджету України. Законопроект встановлює мінімальний розмір бюджетного щорічного фінансування СМУ на рівні не меншому 0,05% від видатків Державного бюджету України та відносить видатки на фінансування СМУ до захищених.

Трансляція реклами, повідомлень про спонсорів та програм телепродажів на каналах мовлення Суспільного мовлення України забороняється.

Щодо звітності СМУ встановлено детальні вимоги до річного звіту, який оприлюднюється; передбачено обов’язковий зовнішній (незалежний) щорічний аудит та можливість проведення додаткового аудиту СМУ чи заснованих ним юридичних осіб; аудиторські висновки в обох випадках підлягають оприлюдненню.

Картка проекту: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38748
Текст проекту:http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=38748&pf35401=174598