Державні закупівлі трансляції

April 12, 2011
Шостого квітня 2011 року Кабінет Міністрів України заттвердив постанову “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб”, № 376.

Зазначений порядок ухвалений на виконання ст. 20 бюджетного кодексу і передбачає, що головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб” є Держкомтелерадіо, а відповідальними виконавцями –  телерадіоорганізації, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо (НТКУ/НРКУ, ДТРК).

Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг з трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб. Держкомтелерадіо проводить щокварталу аналіз фактично здійснених обсягів трансляції та розрахунків з метою забезпечення відповідності обсягів державного замовлення на трансляцію бюджетним призначенням.

Зазначені кошти не можуть бути спрямовані на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних із здійсненням трансляції; оплату посередницьких послуг; здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм; трансляцію телерадіопрограм, реклами, оголошень, які вироблені на замовлення фізичних та юридичних осіб, а також телерадіопрограм, розповсюдження яких заборонено законодавством.

Нагадуємо, що з набуттям чинності редакції 2006 року закону про телерадіомовлення державні ТРК можуть фінансуватися через механізм державного замовлення та відшкодування оплати послуг трансляції.

Порядок формування і розміщення державного замовлення регулюється Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм”, №918 від 13 липня 2004 року (зі змінами та доповненнями).

Адреса постанови:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=376-2011-%EF”