Державний комітет з інформатизації

March 26, 2008

Кабінет Міністрів України 26 березня 2008 року постановою №272 утворив на базі управління інформатизації Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Державний комітет інформатизації України та Державний департамент із питань зв’язку.

 

Відповідно до положення, Державний комітет інформатизації України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту та зв’язку. Держкомінформатизації забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

 

До повноважень Держкомінформатизації віднесено подання пропозиції щодо формування державної політики у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, забезпечення ефективної інформаційної взаємодії органів державної влади, надання інформаційних послуг, забезпечення розроблення та впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства, виконання функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації та центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, здійснює заходи щодо управління та визначення уповноваженої організації з адміністрування адресного простору національного сегмента інтернету, у тому числі домену UA.

 

Держкомінформатизації розроблятиме єдині норми, стандарти і технічні регламенти програмного забезпечення, структуру інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування), координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо надання ними послуг із використанням електронних засобів, встановлює вимоги до якості цих послуг тощо.

 

Крім того, Держкомінформатизації розроблятиме порядок проведення державної реєстрації інформаційних систем та інформаційних ресурсів, забезпечуватиме ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; інформатизації в державі, аналізує зазначену інформацію.

 

Держкомінформатизації матиме право одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; засновувати відповідно до законодавства друковані засоби масової інформації.

 

Нормативно-правові акти Держкомінформатизації (накази) підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством. Проекти таких актів погоджуються Міністром транспорту та зв’язку.

 

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомінформатизації обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

 

Держкомінформатизації очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра транспорту та зв’язку.