Детективна справа

February 25, 2008

Двадцять п’ятого лютого 2008 року н. д. Володимир Мопсик (фракція «НУНС») зареєстрував у Верховній Раді України законопроект про приватну детективну діяльність №2120. Проект закону передбачає запровадження підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, що являтиме собою систему гласних пошукових заходів, спрямованих на надання приватними детективами, детективними агентствами на договірній основі замовникам (фізичним та юридичним особам) професійних послуг з метою забезпечення та захисту їх законних прав та інтересів.

До основних видів послуг, які суб’єкти приватної детективної діяльності матимуть право надавати замовникам, відносяться, зокрема, пошук, збирання, фіксація відомостей, потрібних для захисту законних прав та інтересів фізичних або юридичних осіб; відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань їх законних прав та інтересів; пошук і збирання даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення в правоохоронні органи або до суду; пошук і збирання з відкритих джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансового стану, рівня реальної кредитоспроможності і надійності існуючих та потенційних ділових партнерів; з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу; захист суб’єктів господарювання від незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю; з’ясування обставин розголошення комерційної, банківської, науково-технічної або іншої інформації, що становить службову, комерційну або особисту приватну таємницю та інші послуги з детективної діяльності, які не заборонені чинним законодавством.