Дмитро Ярош пропонує, щоб протоколи про порушення права на доступ до інформації складали запитувачі

March 23, 2015

Народний депутат Дмитро Ярош зареєстрував законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання порядку притягнення до відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної інформації ( проект № 2429). Документ пропонує збільшити строк протягом якого особу можна притягнути до відповідальності  – адміністративне стягнення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років (замість одного) з дня його вчинення.

Крім цього, народний депутат пропонує, щоб фізична або юридична особа, яка подавала запит, могла самостійно скласти протокол про порушення її права на доступ до публічної інформації.

Як зазначає автор законодавчої ініціативи, на сьогодні Секретаріат Омбудсмена не може забезпечити притягнення до відповідальності усіх порушників, зважаючи на обмеженість його штату та короткий час, відведений на складання протоколів. Зміни щодо розширення кола осіб, які матимуть право складати протокол про адміністративні правопорушення мають на меті «забезпечити невідворотність покарання, економії ресурсів, посилення правової захищеності осіб, яким гарантовано право на доступ до публічної інформації».

При цьому,  право складати протокол про адміністративні правопорушення надається лише особам, які подавали інформаційні запити, що в тій чи іншій мірі були не задоволені, тобто, запропонований порядок буде стосуватися лише таких порушень як ненадання відповіді чи інформації на запит, несвоєчасне або  неповне надання інформації або ж надання недостовірної інформації. Щодо решти порушень (неоприлюднення інформації, обмеження доступу до інформації та неправомірне віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом), а також у випадках, коли запитувачі не здатні скласти протокол самостійно – право на складання протоколів пропонується залишити за  Cекретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54477