Доступ до інформації: АМКУ

August 25, 2011

Двадцять сьомого липня 2011 року Антимонопольний комітет України видав розпорядження « Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України, № 406-р (зареєстровано в Мін’юсті 16 серпня 2011 року за N 974/19712).

Інструкцією встановлено, що в АМКУ діє підрозділ з питань запитів на інформацію (далі – підрозділ запитів).Підрозділ запитів у межах визначеної компетенції здійснює приймання, систематизацію, аналіз запитів на інформацію, що надходять до Комітету, консультації під час оформлення таких запитів, а також контроль за виконанням у структурних підрозділах центрального апарату Комітету вимог Закону цієї Інструкції.

АМКУ забезпечує доступ до публічної інформації та її збереження за допомогою системи обліку документів, що містять публічну інформацію. Доступ до такої системи надається через офіційний сайт Комітету або за запитами на інформацію. Розміщення даних у системі обліку здійснюється працівниками,визначеними керівниками структурних підрозділів для заповнення електронних форм обліку, невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа. Належне функціонування системи забезпечується відділом зв’язку та інформаційного забезпечення.

Адміністрування веб-сайту Комітету та розміщення на ньому публічної інформації здійснюються Відділом зв’язків з громадськістю та взаємодії з засобами масової інформації.

АМКУ розміщує публічну інформацію в журналі “Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України” та інших друкованих засобах масової інформації, збірниках організаційно-розпорядчих документів, на спеціальних стендах, під час прес-конференцій, брифінгів, у публічних виступах керівників Комітету та в будь-який інший спосіб.

АМКУ забезпечує приймання запитів на інформацію проводиться в робочі дні та в робочий час за визначеними номерами телефонів, факсів, адресою електронної пошти Комітету, а також особистого прийому запитувачів інформації. Такі запити нарівні з тими, що надійшли поштою, передаються для реєстрації до загального відділу Управління справами Департаменту організаційної роботи та забезпечення. Безпосередній прийом запитувачів проводиться підрозділом з запитів у спеціально визначеному приміщенні. Таке приміщення має передбачати потреби людей з обмеженими можливостями. Прийом фізичних осіб проводиться за наявності паспорта або іншого документа,що посвідчує особу, прийом запитів від фізичних осіб – поштою, телефоном, електронною поштою або факсом за умови надання даних про особу запитувача.

Питання продовження розгляду запиту до 20 днів приймається за погодженням з заступником Голови Комітету – державним уповноваженим або державним уповноваженим відповідно до розподілу обов’язків за обґрунтованим клопотанням керівника підрозділу, у якому розглядається запит.

Адреса інструкції:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0974-11

Адреса розділу з доступу до інформації на сайті АМКУ:

http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=200404&cat_id=198310