Доступ до інформації: Головдержслужба

July 25, 2011
Двадяць першого червня 2011 року Головне управління Державної служби України видало наказ Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Головному управлінні державної служби України № 148 (Зареєстровано в Мін’юсті 11 липня 2011 року за № 833/19571).Наказом встановлено, що Головдержслужба є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення нею своїх повноважень та яка перебуває у її володінні.Запит на отримання публічної інформації подається до Головдержслужби:
  • в усній чи письмовій формі під час особистого прийому
  • шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою по телефону на вибір запитувача,
  • особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головдержслужба, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Телефон для запитів: (044) 256-00-95
Адреса: 01601, Київ-31, вул. Прорізна, 15, Головне управління державної служби України (на конверті вказувати “Публічна інформація”)
Е-mail: zagal@guds.gov.ua

Під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

Адреса відповідного розділу сайту: http://guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=458161&cat_id=447777