Доступ до інформації: Кабінет Міністрів України

June 6, 2011

Двадцять п’ятого травня 2011 р. Кабінет Міністрів України затвердив постанову “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади, № 583.

Постановою встановлено, що Секретаріат Кабінету Міністрів України є розпорядником інформації, якою володіє Кабінет Міністрів України, зокрема інформації яка отримана або створена в процесі здійснення Кабміном своїх повноважень та яка перебуває у володінні його Секретаріату, а також яка отримана або створена Секретаріатом Кабміну під час забезпечення його діяльності та яка перебуває у володінні Секретаріату.

Уповноваженим підрозділом із забезпечення доступу до публічної інформації визначено Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Постановою рекомендовано міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подання запитів на інформацію затвердити власні акти.

Серед стандартних вимог до запиту Кабінет міністрів також визначив, що у випадку коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Адреса постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=583-2011-%EF