Доступ до інформації про бюджет

May 15, 2009
Дванадцятого травня 2009 року Президент України видав Указ “Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні”, № 299/2009.

Президент, “виходячи з конституційного статусу Президента України як глави держави, гаранта державного суверенітету, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина” доручив Кабінету Міністрів України забезпечувати інформування громадян шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даних про:
  • стан виконання Державного бюджету України за доходами і видатками;
  • фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов’язання (щокварталу);
  • стан соціальних виплат, у тому числі виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини (щомісяця); розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення (щомісяця).
Зазначимо, що наразі отримати інформацію про фактичні видатки державного бюджету вкрай важко.

Адреса Указу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=299%2F2009