Доступ до інформації про довкілля

October 17, 2012
Верховна Рада. 12.10.2012. Президент України вніс до парламенту проект Закону України “Про ратифікацію Поправок до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля”, № 0285.

Однією з основних цілей законопроекту є створення процедури участі громадськості у процесі надання дозволу на вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів. Проект передбачає участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ухвалені 27 травня 2005 року в м. Алмати на Другій Нараді Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=0&pf3511=44661