Доступ до інформації: СБУ

July 25, 2011

Чотирнадцятого червня 2011 року Центральне управління Служби безпеки України видало наказ «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі безпеки України »№ 231 (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2011 р. За № 851/19589 ).

 

Інструкція визначає процедуру надання доступу до публічної інформації у Центральному управлінні, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних та інших закладах, науково-дослідних, науково-технічних та інших установах Служби безпеки України, Штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України, оскарження рішень, дій чи бездіяльності підрозділів, органів, закладів щодо надання або відмови у наданні інформації за інформаційним запитом.

 

Відповідно до інструкції організація і забезпечення додержання порядку надання публічної інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та контролю надання відповідей на запити на інформацію покладається на керівників Управлінь режиму, документального забезпечення і контролю, уповноважених підрозділів Центрального управління Служби безпеки України, органів та закладів.

 

Безпосередня організація, забезпечення доступу до публічної інформації та функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладається:

 
  • в Центральному управлінні – на підрозділ Управлінь режиму, документального забезпечення і контролю;

  • в органах та закладах – на ділянки доступу до інформації – спеціально утворені структурні підрозділи або відповідальні особи, до обов’язків яких належить організація та забезпечення доступу до публічної інформації.

За надання публічної інформації до Центру взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Апарату Голови СБУ та підрозділів взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю органів та закладів відповідають керівники функціональних підрозділів ЦУ, органів та закладів, до сфери діяльності яких безпосередньо належить така інформація.


Забезпечення порядку доступу до публічної інформації в СБУ відбувається шляхом:

  • оприлюдненням публічної інформації в офіційних друкованих виданнях;

  • розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті СБУ в мережі Інтернет;

  • розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщеннях приймалень громадян;

  • наданням інформації за запитами на інформацію;

  • наданням доступу до системи обліку публічної інформації, яка містить інформацію про документи, що знаходяться в уповноважених підрозділах ЦУ, органах та закладах, за запитами та шляхом оприлюднення на офіційному сайті СБУ.

Наповнення інформацією офіційного веб-сайту СБУ та оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації здійснюється Центром взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Апарату Голови СБУ. Наповнення інформацією офіційних веб-сайтів органів та закладів здійснюється підрозділами взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю органів та закладів.

Запити на інформацію, розпорядником якої є СБУ, приймаються в ЦУ, органах та закладах у робочі дні з 9-ї до 18-ї години, за винятком годин перерви (з 13-ї до 14-ї) та вихідних, святкових та неробочих днів.

Інструкція окрім основних засад отримання і поширення публічної інформації передбачає і порядок внутривідомчої обробки запиту. Зокрема, якщо запит на інформацію, що надійшов до орагнаів СБУ належить до сфери діяльності двох або більше підрозділів Центрального управління, такі запити на інформацію подаються на доповідь керівництву СБУ співробітниками підрозділу Управлінь режиму, документального забезпечення і контролю для визначення головного виконавця.

Якщо запит, що надійшов стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, уповноваженим підрозділом Центрального управління, органом та закладом готується висновок про необхідність продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. При чому таке обґрунтування затверджується в центральному управлінні – керівником уповноваженого підрозділу або його заступником, в органі та закладі – керівником органу та закладу або його заступником.


Повний текст інструкції:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0851-11

Розділ доступу до публічної інформації:

http://sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=107658&cat_id=107656