Доступ до інформації в Держслужбі захисту персональних даних

February 10, 2012
Тридцятого січня 2012 року Міністерство юстиції України видало наказ № 174/5 “Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних”.

Так, Голові служби доручено розмістити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних, на веб-сайті Державної служби України з питань захисту персональних даних, а також запровадити реєстрацію запитів на інформацію, що надходять в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або по телефону.

При цьому, запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті Державної служби України з питань захисту персональних даних. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державної служби України з питань захисту персональних даних,  дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Адреса наказу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0151-12