Доступ до Ради

December 22, 2009
Двадцять другого грудня 2009 року прес-служба Верховної Ради України поширила повідомлення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України на 6-7 сесії Верховної Ради України шостого скликання. У повідомленні вказується, що з 30 листопада 2009 року до 30 грудня 2009 року прес-служба Апарату Верховної Ради України проводитиме акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України на 6-7 сесії Верховної Ради України шостого скликання.

Для акредитації необхідно подати до Прес-служби заявку на ім’я керівника Прес-служби Апарату Верховної Ради України Шведової Вікторії Володимирівни (адреса: вул. Садова, 3-а, 1-й поверх, скриня для службової кореспонденції).

Заявка на акредитацію чи додаткову акредитацію для журналістів і технічних працівників засобів масової інформації подається до Прес-служби на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації, завіреним печаткою. Окрім того, в самій заявці мають вказуватися засновники або видавці засобу масової інформації; його статутні завдання; періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації; адресу засобу масової інформації; номери телефонів керівників засобу масової інформації; номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації; потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних акредитаційних карток або акредитаційних карток тимчасової акредитації; список журналістів і технічних працівників, прізвище, ім´я та по-батькові яких Прес-служба вписуватиме в акредитаційні картки; по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками.

Друковані засоби масової інформації та інформаційні агентства до заявки на акредитацію чи додаткову акредитацію додають копію свідоцтва про їх державну реєстрацію відповідним державним органом(друковані засоби масової інформації додають також два останні примірники видання).

Телерадіоорганізації до заявки на акредитацію чи додаткову акредитацію додають копію ліцензії на право використання каналу та часу мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення; телерадіомовні організації виробники продукції (студії-виробники) копію договору з телерадіомовною організацією на трансляцію програм або ефірну довідку про трансляцію програм.

Інтернет-видання у заявці на акредитацію зазначають: засновників; адресу; номери телефонів керівництва; номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації; потребу в кількості індивідуальних акредитаційних карток; список журналістів і технічних працівників, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками, прізвище, ім´я та по-батькові яких Прес-служба вписуватиме в акредитаційні картки; по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками.

Для отримання індивідуальної акредитаційної картки журналісти, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, можуть акредитуватися відповідно до закону за заявками засобів масової інформації, з якими вони співпрацюють, або шляхом подання особистої заяви про акредитацію з наданням документів, що підтверджують їх професійний фах, чи належним чином оформленої довідки про співпрацю із засобом масової інформації.

Повний текст Положення про акредитацію розміщений на Веб-сторінці Верховної Ради України:

http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/printable_article?art_id=41444