Доступ до відомостей ЄДР

September 1, 2011

Дев’ятнадцятого серпня 2011 року Міністерство юстиції України видало наказ №2009/5«Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців». Наказом впроваджується доступ фізичних та юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців через відповідний веб-сайт.


На веб-сайті Єдиного державного реєстру відображається така інформація з Єдиного державного реєстру:

Про юридичних осіб:

 • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його

 • наявності;

 • ідентифікаційний код юридичної особи;

 • місцезнаходження юридичної особи;

 • прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи;

 • інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою;

 • місцезнаходження реєстраційної справи;

 • дата та назва останньої реєстраційної дії;

 • дані про перебування юридичної особи у процесі припинення.

Про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

 • ідентифікаційний код юридичної особи;

 • місцезнаходження юридичної особи;

 • дата та назва останньої реєстраційної дії.

Про фізичних осіб – підприємців:

 • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;

 • інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою –

 • підприємцем;

 • місцезнаходження реєстраційної справи;

 • дата та назва останньої реєстраційної дії;

 • дані про провадження підприємницької діяльності;

 • дані про перебування фізичної особи – підприємця у процесі

 • припинення підприємницької діяльності.


Пошук інформації на веб-сайті Єдиного державного реєстру здійснюється за такими критеріями:

 • про юридичних осіб – за ідентифікаційним кодом юридичної особи або найменуванням юридичної особи;

 • про фізичних осіб – підприємців – за прізвищем, ім’ям, побатькові фізичної особи – підприємця.


Веб-сайт ЄДР буде впроваджено протягом місяця з дня опублікування наказу.

Нагадаємо, що у зв’язку зі змінами в законодавстві щодо порядку реєстрації юридичних осіб та фізічних осіб-підприємців доступ до державного реєстру відбувався лише в письмовому вигляді. Це, зокрема значно ускладнювало дослідженнязасновників/власників медій в Україні.

Адреса наказу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0998-11