Фондова реклама

April 6, 2009

Третього квітня 2009 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України законопроект №3417 «Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” щодо реклами на ринку цінних паперів».

На думку Кабінету Міністрів, необхідність законопроекту пов’язана з поширенням недобросовісної реклами на фондовому ринку, яка призводить до шахрайства, обману людей. Щоб упередити цю ситуацію, пропонується надати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДЦКПФР) право попередньої модерації такої реклами.

Крім того, рекламодавці, залежно від виду їхньої діяльності, мають указати всі реквізити свідоцтв, ліцензій тощо, зокрема вказати номер, дату, назву органу та інші відомості, оприлюднення яких є обов’язковим.

Для того щоб розмістити рекламу, рекламодавець змушений буде подати її до ДЦКПФР не менше ніж за 15 робочих днів до дати її оприлюднення в установленому комісією  порядку. Також рекламодавцям буде заборонено зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами, та робити прогнози щодо зростання курсової вартості цінних паперів (крім цінних паперів із фіксованою дохідністю); використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або величину отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому, а також рекламувати рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску.

Якщо Комісія визнає, що емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, емітент таких цінних паперів зобов’язаний буде припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дати оприлюднення відповідного рішення ДЦКПФР.

У разі надходження обґрунтованих скарг від фізичних та/або юридичних осіб щодо розповсюдженої реклами та/або у разі виявлення порушень законодавства про рекламу ДЦКПФР прийматиме рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами з одночасним зверненням до суду з позовом про заборону відповідної реклами та її публічне спростування з одночасним повідомленням про це рекламодавця.