Громадська рада при Національній раді

March 1, 2009
Двадцять четвертого лютого 2009 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення №306 “Про внесення змін до Положення „Про Громадську раду при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення”.

Змінами передбачено, що діяльність Громадської ради здійснюється відповідно до затверджених нею планів роботи, які надаються Національній раді і є складовою планів роботи Національної ради.

Планові засідання Громадської ради проводяться у приміщенні Національної ради. Участь членів Національної ради та представників ЗМІ новим положенням не передбачено.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються правлінням Громадської ради за ініціативи одного або  кількох членів Громадської ради за умови підтримки цієї ініціативи третиною складу Громадської ради, висловленої в результаті голосування  за допомогою електронної пошти чи в інший обумовлений  Громадською радою спосіб, або не менше ніж двох  членів Національної ради.

Крім того, нова редакція положення передбачає, що рішення з оперативних, невідкладних питань у випадках, коли проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися на засіданнях Громадської ради лише у випадках наявності підтверджень, що з цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин членів Громадської ради. Ці рішення набувають чинності також у разі підтримки їх не менше ніж половиною членів Громадської ради від її загального складу.

Окрім того, Національна рада встановила, що вона з власної ініціативи може достроково припинити як повноваження всієї Громадської ради, якщо вона є бездіяльною чи приймає завідомо неправові рішення, так і припинити повноваження окремого члена  Громадської ради, якщо він систематично порушує норми законодавства чи цього Положення, а також у випадках невідповідності його статусу Положенню.