Громадські ради НТКУ/НРКУ

April 16, 2009
Чотирнадцятого квітня 2009 року Верховна Рада розглянула проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (законопроект №3140, н. д. Олена Лукаш, н. д. Едуард Прутнік, фракція Партії регіонів, н. д. Віталій Портнов, фракція БЮТ; щодо приведення окремих положень цього Закону у відповідність до Конституції України).

Законопроектом, серед іншого, передбачається зміна статусу Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України з державних підприємств на бюджетні установи, зміна порядку призначення керівників НТКУ та НРКУ:”Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду і звільняються з посади Верховною Радою України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України”.

Також законопроектом пропонується змінити порядок формування і повноваження наглядових органів. Так, автори вважають, що загальний контроль за діяльністю НТКУ та НРКУ мають здійснювати наглядові ради, які формуються з 1 представника фракцій, що не перебувають в коаліції та 4-х представників всеукраїнських об’єднань громадян у галузі діяльності засобів масової інформації (діюча редакція передбачає, що ради складаються з 17 осіб, 9 з яких обираються за поданням депутатських фракцій у Верховній Раді України, 4 особи – за поданням Президента України та 4 особи – за поданням загальнодержавних об’єднань громадян, що діють у сфері виробництва і розповсюдження телерадіопрограм). 

Перелік таких об’єднань визначатиме Верховна Рада України за поданням профільного комітету, а сам перелік буде обов’язковим додатком до постанови Верховної Ради України про призначення на посаду керівників НТКУ та НРКУ. Самі ж кандидатури чотирьох представників до складу кожної наглядової ради затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України у двомісячний строк з дня призначення на посаду керівників НТКУ та НРКУ

Щодо повноважень наглядових рад законопроект передбачає, що вони, зокрема, розроблятимуть пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку компаній та аналізуватимуть їх діяльність, заслуховуватимуть інформацію керівництва компаній з питань виконання ними статутних завдань та контролюватимуть у межах своїх повноважень здійснення НТКУ та НРКУ функцій з управління майном та виконуватимуть інші повноваження відповідно до чинного законодавства та статутів цих мовників.

Під час голосування було ухвалено кілька поправок, зокрема про неможливість перебування на посаді керівника НТКУ/НРКУ понад двох строків, проте ухвалити законопроект в цілому не вдалося (проект набрав лише 195 голосів), тому депутати стали на пропозицію комітету щодо направлення його на повторне друге читання – за це проголосували 358 депутатів.