Громадяни зможуть отримати вільний доступ до відомостей з декларацій усіх чиновників

October 7, 2014

Верховна Рада України 7 жовтня 2014 року ухвалила в першому читанні антикорупційний законопроект «Про запобігання корупції» (проект №5113, КМУ). Серед заходів боротьби з корупцією законопроект передбачає вимоги щодо підвищення прозорості діяльності високопосадовців, зокрема, шляхом гарантування доступу суспільства до суспільно важливої інформації.

Перш за все, проект закону «Про запобігання корупції» суттєво розширює та деталізує перелік відомостей, які мають бути внесені відповідними посадовцями при заповненні декларацій через встановлену форму на офіційному веб-сайті Національної комісії з питань запобігання корупції. Законопроектом передбачається створення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якому будуть зберігатися усі подані відомості.

 Доступ до цього реєстру буде відкритий для усіх користувачів Інтернету, які зможуть переглядати та копіювати внесену до нього інформацію, за винятком відомостей щодо податкових і паспортних реквізитів, місця проживання, дати народження суб’єкта декларування та членів його сім’ї, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, які є інформацією з обмеженим доступом.

При цьому, інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігатиметься упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.

Важливою гарантією прозорості задекларованих високопосадовцями доходів є можливість здійснення перевірки достовірності та точності внесених даних, а також проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування, який може здійснюватися  на підставі інформації, отриманої із засобів масової інформації щодо невідповідності рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.

Відкритими для загального доступу будуть також окремі відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, зокрема: ПІБ особи, її місце роботи/посада, склад правопорушення, вид стягнення та ін.

Окремою важливою гарантією доступу суспільства до інформації щодо можливих корупційних правопорушень є захист викривачів, тобто осіб, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства. Зокрема, викривачі мають право на анонімність, державний захист від переслідувань та застосування дисциплінарних стягнень у зв’язку з їх повідомленнями.

Крім цього, законопроект пропонує доповнити законодавчо визначені категорії інформації, доступ до яких не може обмежуватись. Це, зокрема, відомості про:

1)розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них високопосадовцями, або державними органами, органами місцевого самоврядування;

2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним особам, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються законопроектом.

3)передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється у визначеному порядку;

4)конфлікт інтересів осіб та заходи з його врегулювання.

Таким чином, можна констатувати, що зазначений законопроект передбачає суттєве розширення існуючих гарантій доступу громадян до інформації щодо дотримання чиновниками органів державної та місцевої влади вимог антикорупційного законодавства та значно підвищує прозорість в цій сфері. 

На разі законопроект готується до другого читання за скороченою процедурою.

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52247