“Інформаційна безпека” + Суспільне мовлення

March 5, 2009

Четвертого березня 2009 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення винесла на обговорення прийнятий за основу та доопрацьований законопроект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України у сфері інформаційної безпеки України» і проекти Закону України «Про створення Суспільного телерадіомовлення в Україні» та Статуту Телерадіокомпанії «Суспільне телерадіомовлення».

Законопроектом щодо інформаційної безпеки пропонується суттєво доповнити понятійний апарат закону про телерадіомовлення, зокрема такими поняттями, як адаптація змісту призначених для ретрансляції програм, абонент, анонс, національний/ іноземний аудіовізуальний продукт, конвертування телевізійних каналів, телемагазин  (телепродаж)  та ін.

Законопроект, порівняно з першим варіантом, оприлюдненим Національною радою, зазначає, що на поточний рахунок Національної ради зараховується лише 30% від плати за видачу ліцензії.

Серед інших пропозицій законопроекту – фіксована норма, яка гарантує забезпечення державою найменш соціально захищені верстви населення перетворювачем цифрового сигналу.

Основний масив змін припав на порядок ліцензування, а саме: законопроектом пропонується видавати без конкурсів ліцензію провайдера програмної послуги та ліцензію на мовлення, якщо це не пов’язано з обмеженістю ресурсу. Решта змін стосуються порядку видачі та переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги.

Нарешті, законопроект змінює систему санкцій. Перш за все це стосується штрафів, які встановлюються рішенням Національної ради, але не більше 25% ліцензійного збору, сплаченого за отримання відповідної ліцензії на мовлення або ліцензійне надання програмної послуги. Однак із появою штрафів Національній раді дозволяється без рішення суду анулювати ліцензію на мовлення телерадіоорганізації або ліцензію  провайдера програмної послуги.

Серед змін до інших законів слід відзначити пропозицію мораторію до 1 січня 2021 року на оподаткування осіб, які здійснюють операції з поставки робіт і послуг, спрямованих на виробництво та демонстрування національних фільмів державною мовою, або здійснюють операції з поставки комплектуючих до приймального телевізійного обладнання в стандартах, визначених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Законом «Про створення Суспільного телерадіомовлення в Україні», також виставленим на обговорення, пропонується з 1 вересня 2009 року створити на матеріально-технологічній бaзi Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Київської та Севастопольської регіональних, обласних державних телерадіоорганізацій та інших підприємств і установ системи Держкомтелерадіо телерадіоорганізацію «Суспільне телерадіомовлення», яка має  розпочати мовлення з 1 вересня 2009 року. Засновником такої організації стане Держкомтелерадіо, а Статут організації затверджуватиметься Верховною Радою за поданням Президента. До органів управління відноситься Громадська рада – постійно діючий громадський орган, Кваліфікаційна рада – постійно діючий наглядовий орган та Адміністративна рада (правління) – постійно діючий розпорядчий орган.

Громадська рада організації суспільного мовника формуватиметься з представників (по одному від організації) від політичних партій,  що мають  своїх  депутатів  у  Верховній  Раді України, від зареєстрованих Міністерством юстиції України творчих спілок та громадських об’єднань, всеукраїнських перелік яких надає Міністерство юстиції України,  а також по одному представнику від Президента України, Української православної церкви Київського патріархату, Української православної церкви, Греко-католицької церкви, католицького, іудейського та мусульманського віросповідання,  Кабінету Міністрів  України, Національного  банку  України,  Генеральної  прокуратури  України, Національної ради України з питань  телебачення  і  радіомовлення.

Фінансування Суспільного телерадіомовлення здійснюватиметься на підставі фінансового плану, що затверджується Громадською радою за поданням Адміністративної та Кваліфікаційної рад.

Джерелами фінансування Суспільного телерадіомовлення передбачено фінансовий збір в обсязі 5% від продажу цифрових сет-топ-боксів та телетюнерів, відеокамер, носіїв аудіо- й відеопродукту, а також 5% від вартості розміщення реклами на телебаченні та радіо; 5% від абонентської плати за послуги багатоканального телебачення, абонементної плати та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

З повними текстами законопроектів можна ознайомитися за адресою:

http://www.nrada.gov.ua/documents/!zakon_sayt.rar