Інформаційні латки

March 9, 2011
Третього березня 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію” (законопроект №8201, н.д. Степан Курпіль, щодо приведення норм Закону України “Про інформацію” у відповідність з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод).

Автор пропонує відкоригувати положення ст. 25, 26, 30, 31 нової редакції Закону України “Про інформацію”, а саме встановити, що журналісти мають право без обмежень збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій при пред’явленні документа, що засвідчує його професійну належність, а саме посвідчення, виданого засобом масової інформації або всеукраїнським професійним творчим об’єднанням журналістів. Ці документи або інший документ, що підтверджує професійний фах журналіста є належними при поданні заяви на акредитацію.

Крім того, автор вилучає з положення про оціночні судження виняток у вигляді наклепу, а також пропонує вилучити положення, яке дозволяє стягувати моральну шкоду за “брутальну, принизливу, непристойну форму”, яке піддається критиці медіа-експертами. Натомість, автор пропонує надати особі, що вважає оціночні судження такими, що ґрунтуються на недостовірній інформації та порушують її особисті немайнові права, скористатися правом на відповідь у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень.

Також автор пропонує посилити захист журналістів від зловживань з боку службових та посадових осіб, доповнивши ст. 30 нового закону положенням, за яким компенсацію моральної (немайнової) шкоди, завданої посадовій чи службовій особі, буде призначено судом лише у тому випадку, якщо якщо журналіст та/або службова особа засобу масової інформації усвідомлювали недостовірність інформації та передбачали її суспільно небезпечні наслідки.


Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39837
Текст проекту:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=39837&pf35401=186418