Інформаційні запити до Мін’юсту

June 17, 2011

Восьмого червня 2011 року Міністерство юстиції України видало наказ «Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України», №1521/5.

Порядком визначено, що індивідуальний або колективний запит подається до Міністерства юстиції в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача. Форма запиту є довільною за умови дотримання вимог щодо реквізитів: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. Для письмової форми вимагається дата і підпис.

Зразки форм та веб-форма складання запиту, порядок складання доступні у відповідному розділі веб-сайту Мін’юсту: http://minjust.gov.ua/0/35416.

Також, зазначеним наказом доповнено раніше ухвалений Наказ Міністерства юстиції України від 26 травня 2011 року № 1434/5.

Так, змінами встановлено що Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.

Запит може бути подано:

  • на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

  • на електронні адреси: civil@minjust.gov.ua; public_info@minjust.gov.ua;

  • телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35.

  • особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната № 102.

Адреса наказу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0694-11