Інформаціно-податкові зміни

December 17, 2010
Другого грудня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України”, № 2756-V.

Так, цим законом вилучається ч. 6 ст. 12 Закону України “Про рекламу”, якою встановлювалося, що податок за розміщення соціальної реклами сплачується згідно Декрету Кабінету Міністрів про місцеві податки і збори. У ст. 27 змінюється відсилочна норма щодо сплати податків до нового Податкового кодексу.

Крім того, законом вносяться зміни до Закону України “Про інформацію”, а саме вводиться поняття податкової інформації та її визначення (ст. 25-1):

“Податкова інформація – сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій. Захист податкової інформації гарантується державою. Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами”.

Також вноситься правка до ч. 8 ст. 37, за якою інформація фінансових установ, підготовлена для контролюючих органів не підлягає за ознайомленням за запитами, крім випадків, коли така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу для здійснення податкового, митного, бюджетного та валютного контролю.

Адреса закону: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2756-17