Інформація у власності держави

September 22, 2011
Двадцять другого вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні вцілому Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави” (законопроект № 8490, КМУ).

Закон, у разі підписання Президентом України збільшить в 10 разів суму штрафів за порушення законодавства про державну таємницю – на громадян від 10 до 30 н.м.д.г, а з посадових осіб – від 30 до 100 н.м.д.г.

За порушення порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави штраф збільшується у 20 разів і становитиме для громадян – від 20 до 40 н.м.д.г., а для посадових осіб від 60 до 160 н.м.д.г.

Зауважимо, що формулювання “інформація, що перебуває у власності держави” не відповідає Закону України “Про інформацію”, в новій редакції якого було скасовано інститут права власності на інформацію. Пропозиції н.д. Андрія Шевченка щодо узгодження назви і положень статей кодексу до нових інформаційних законів були відхилені як такі, що не відповідають ст.116 Регламенту Верховної Ради.