Інститут Медіа Права дослідив роботу Держкомтелерадіо за програмою «Українська книга»

April 29, 2011

Двадцять другого квітня 2011 року Інститут Медіа Права завершив громадську експертизу, присвячену виконанню програми «Українська книга». Ця програма передбачає видання державним коштом творів класиків та сучасних письменників, а також науково-популярних та довідкових видань. Оскільки на рік у  державному бюджеті на цю програму передбачені значні кошти (у 2010 році сума становила 33 млн. грн.), то ретельність відбору видань, належне розпорядження виданими книгами і прозорість у реалізації програми є дуже важливими. Формування та реалізацію програми здійснює Державний комітет телебачення та радіомовлення України. Тому саме цьому органу громадські експерти адресували свої пропозиції.

Дослідники визнали за належне конкретизувати критерії відбору книжкових видань і щорічно визначати пріоритетні теми, книги з яких є найбільш потрібними суспільству у певний період.

Ряд пропозицій Інституту Медіа Права стосувався умов формування та діяльності Експертної ради програми. Цей колегіальний орган обирає книги для видання за програмою«Українська книга». Громадська експертиза виявила, що нинішні умови роботи Експертної ради призводять до її залежності від керівництва Держкомтелерадіо. Забезпечити її незалежність допоможе чіткий порядок подання громадськістю кандидатів у члени Експертної ради, обговорення цих кандидатур Громадською радою при Держкомтелерадіо, обрання голови, його заступника та секретаря ради її членами (а не призначення всього складу та керівника ради Держкомтелерадіо). На веб-сайті Комітету повинна бути опублікована уся ключова інформація про діяльність Експертної ради, зокрема протоколи її засідань із мотивами підтримання або відхилення усіх запропонованих видань.

Ретельнішому відбору книг сприятиме подання Експертній раді не короткої анотації (як передбачено нині), а рукопису твору. Подальше громадське обговорення попередньо відібраних видань (шляхом публікації переліку на сайті Держкомтелерадіо) сприятиме прозорості відбору.

Експерти також радять Держкомтелерадіо розробити механізми контролю за відповідністю тиражів видань тим показникам, що закладені у програмі на певний рік; за здійсненням доставки тиражів книг за призначенням; за дотриманням розподілу тиражів видань між бібліотеками та суб’єктами владних повноважень.

Реальній підтримці українських видавців буде сприяти заохочення випуску додаткових тиражів книг коштом видавця із можливістю їх подальшої оплатної реалізації. Водночас передача публічним бібліотекам захищених від копіювання електронних версій книг допоможе розширити доступ громадян до підтриманих за програмою видань.

Свої експертні пропозиції Інститут Медіа Права направив до Держкомтелерадіо. Наступним кроком повинно стати їх опрацювання у цьому державному органі. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008р. № 976, Держкомтелерадіо повинен розмістити експертні пропозиції на своєму веб-сайті, розглянути рекомендації експертів та розробити заходи, спрямовані на їх реалізацію.

Громадську експертизу діяльності Держкомтелерадіо було проведено у рамках проекту «Відповідальність влади через поінформованість суспільства». Прочитати детальніше про хід дослідження та ознайомитися із повним текстом експертного висновку ви можете тут.